Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Shinhan Inspiring Young Talent 2018

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THÔNG BÁO HỌC BỔNG SHINHAN INSPIRING YOUNG TALENT 2018

32,000,000 đồng/suất/năm học cuối

Bao gồm: Học phí, chi phí sinh hoạt và tham gia các hoạt động khác tại ngân hàng SHINHAN

Các cơ hội khác:

-         Thực tập tại các vị trí trong ngân hàng

-         Tuyển dụng chính thức và hưởng đầy đủ các phúc lợi sau khi tốt nghiệp

-         Tham gia các hoạt động đa dạng tại ngân hàng như Shinhan Olympic, Shinhan Global Ambassador, Global  Young force... và các hoạt động đào tạo/ các hoạt động thường niên khác.

Danh sách xử lý học vụ đợt tháng 10/2018

Danh sách quá hạn đào tạo, sinh viên xem tại đây:

Danh sách sinh viên nghỉ học tạm thời, đình chỉ học tập quá quy định xem tại đây:

Khoa nhận phản hồi, đơn cứu xét của sinh viên từ ngày 22/10/2018-8/11/2018

Danh sách xử lý học vụ hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 10/2018

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây:

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây:

Khoa nhận phản hồi, đơn cứu xét của sinh viên từ ngày 22/10/2018-8/11/2018

Quá thời gian trên không nhận được phản hồi của sinh viên, Khoa sẽ tổng hợp xử lý theo quy định

Trân trọng