Nhảy đến nội dung
x

Cập nhật danh sách tham gia lễ tốt nghiệp tháng 9/2018

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Sinh viên lưu ý:

- Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, sinh viên tham gia lễ buổi chiều theo danh sách, phải tham dự buổi tổng duyệt tốt nghiệp ngày 27/8/2018, lúc 7h45 tại hội trường 2A, cơ sở Tân Phong, Quận 7

Sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp buổi sáng, (ngoài các bạn tốt nghiệp loại giỏi) theo danh sách sẽ không cần tham gia buổi tổng duyệt ngày 27/8/2018

Trân trọng