Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 09/2018 - đợt bổ sung - cập nhật ngày 10/09/2018

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, xem tại đây:

Sinh viên còn nợ môn, xem chi tiết tại đây:

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 09/2018 - đợt bổ sung - cập nhật ngày 10/09/2018
Sinh viên chưa đăng ký xét tốt nghiệp tháng 09/2018, nếu muốn tốt nghiệp bổ sung, vui lòng đăng ký trong ngày 17/09/2018 trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến. Đây là đợt cứu xét đăng ký cuối cùng dành cho sinh viên, nếu sinh viên không đăng ký đợt này sẽ đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2019. Đợt xét cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 24/09/2018.

Trân trọng