Nhảy đến nội dung
x

Danh sách SV đề nghị xóa tên tháng 5/2018, Danh sách cứu xét SV đến tháng 9/2018

Mến chào các bạn sinh viên

File đính kèm bao gồm 2 đối tượng:

- Đối tượng 1, Sheet 1: Là các đối tượng được gia hạn đến tháng 9/2018. Sinh viên cần có kế hoạch trả nợ, liên hệ Khoa chuyên môn để đăng ký các môn không còn mở trong chương trình đào tạo. Nếu hết tháng 9/2018 SV chưa hoàn thành chương trình đào tạo sẽ bị xóa tên

- Đối tượng 2, sheet 2: Cứu xét gia hạn đến tháng 4/2018, đối tượng này nằm trong danh sách dự kiến xóa tên theo quy định. Khoa nhận phản hồi của sinh viên đến hết ngày 4/6/2018. Quá thời gian trên Khoa sẽ tổng hợp báo cáo xóa tên theo quy định.

Sinh viên xem danh sách đính kèm tại đây:

Trân trọng