Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2019 - đợt chính thức

Danh sách sinh viên được đề nghị tốt nghiệp tháng 4/2019 dựa vào danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp

Sinh viên theo dõi theo đường link:

https://undergrad.tdtu.edu.vn/tot-nghiep/2019/danh-sach-sinh-vien-duoc-de-nghi-cong-nhan-tot-nghiep-thang-042019-dot-chinh-thuc

Trân trọng