Nhảy đến nội dung
x

Học bổng chương trình trao đổi sinh viên với Trường Nanyang Polytechnic, Singapore 2019

Học bổng chương trình trao đổi sinh viên với Trường Nanyang Polytechnic, Singapore 2019

1. Yêu cầu:

- Kết quả học tập tốt > 6.5

- Điểm rèn luyện > 70

- Tiếng Anh tốt (IELTS 5.5 hoặc qua vòng phỏng vấn của Khoa)

2. Số lượng: 8 sinh viên Khoa TCNH

- 5 sinh viên CLC (1 SV năm nhất, 2 SV năm hai và 2 SV năm ba)

- 3 sinh viên CT Tiêu chuẩn (1 SV năm nhất, 1 SV năm hai và 1 SV năm ba)

3. Ưu tiên: SV có Passport sẵn hoặc SV chưa có passport có khả năng chịu chi phí để làm passport khẩn.

4. Chi phí: 4.000.000 VND/ 1 sinh viên

Deadline: đến hết ngày 09/06/2019. 

Thông tin liên hệ: Cô Nguyễn Thị Như Hảo

                              Email: nguyenthinhuhao@tdtu.edu.vn