Nhảy đến nội dung
x

Chương trình Asia virtual exposure series (AVES)

Asia Exposure Program là một chương trình được tài trợ bởi Hội đồng thanh niên quốc gia Singapore (National Youth Council - NYC) nhằm tạo điều kiện cho sinh viên của 2 quốc gia cùng thực hiện các đề tài nghiên cứu thị trường tại Việt Nam theo nhu cầu của các doanh nghiệp Singapore, đồng thời qua đó tạo cơ hội cho sinh viên giao lưu, học hỏi văn hóa, nâng cao các kỹ năng cá nhân và hiểu biết về các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ.

Chương trình AVES là giai đoạn (2) nghiên cứu được tổ chức theo dạng trực tuyến của chương trình Asia Exposure Program.

Tóm tắt thông tin về chương trình:

 - Số lượng SV (dự kiến): 4 sinh viên TCNH

- Background của SV: khối ngành kinh tế - xã hội, SV cần có khả năng sử dụng TA tốt để giao tiếp và làm việc

- Thời gian và các giai đoạn của chương trình:

 • (1) Chuẩn bị (0,5 tháng)
 • (2) Thực hiện nghiên cứu (01 tháng)
 • (3) Kết thúc; thực hiện dự án. (Sinh viên được cấp chứng nhận đã tham gia chương trình)

- Khung nội dung chung cho từng giai đoạn:

 • (1) Giai đoạn chuẩn bị: nhằm phác thảo, đè xuất dự án nghiên cứu thị trường
  • Giới thiệu, làm quen ;
  • Doanh nghiệp Singapore chuyển GCOMM chi tiết dự án;
  • Nhóm sinh viên tham gia sẽ phân tích, đưa ra đề xuất về thời gian, chi phí, đầu ra với sự cố vấn từ GCOMM;
  • Doanh nghiệp Singapore xem xét, chấp thuận đề xuất.
 • (2) Giai đoạn nghiên cứu: xây dựng báo cáo nghiên cứu thị trường và khuyến nghị. Sinh viên làm việc với các chuyên gia, cố vấn.
 • (3) Giai đoạn kết thúc; thực hiện dự án:
  • Doanh nghiệp xem xét thực hiện dự án;
  • Doanh nghiệp cung cấp cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên xuất sắc;
  • Sinh viên được cấp chứng nhận tham gia chương trình.

- Hình thức thực hiện: Trực tuyến

- Chi phí hỗ trợ: Mỗi SV sẽ nhận khoản hỗ trợ là 3.000.000/SV sau khi tham dự đầy đủ các lớp học và hoàn thành dự án theo như yêu cầu.

- Deadline đăng ký tham gia chương trình: 17h00 ngày 22/09/2020

- Sinh viên đăng ký, vui lòng gửi email tới Ms. Lê Bảo Thy - Email: lebaothy@tdtu.edu.vn

Timeline:

AVES learning session 1 (Full day)

9/10/2020

AVES learning session 2 (Full day)

23/10/2020

AVES learning session 3 (Full day)

6/11/2020

AVES learning session 4 (Half day)

13/11/2020

AVES presentation session (Half day)

27/11/2020

Learning consolidation (students)

5/12/2020

Program feeback and evaluation (students)

5/12/2020

Program feeback and evaluation (business)

5/12/2020

Certificate of appreciation delivery

21/12/2020