Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển dụng của Công ty FPTS

Khoa Tài chính Ngân hàng thông báo

Hiện tại bên FPTS đang có chương trình tuyển dụng - đào tạo Chuyên viên phân tích tập sự, chương trình này rất phù hợp với các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường hoặc vừa mới tốt nghiệp yêu thích phân tích đầu tư. Sau khi trúng tuyển các bạn được đào tạo bài bản về phân tích và sau khóa đào tạo nếu các bạn đạt yêu cầu về chuyên môn sẽ được kí hợp đồng chính thức ở vị trí Chuyên viên phân tích đầu tư ( có hưởng trợ cấp trong quá trình học việc).

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Shinhan Inspiring Young Talent 2018

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THÔNG BÁO HỌC BỔNG SHINHAN INSPIRING YOUNG TALENT 2018

32,000,000 đồng/suất/năm học cuối

Bao gồm: Học phí, chi phí sinh hoạt và tham gia các hoạt động khác tại ngân hàng SHINHAN

Các cơ hội khác:

-         Thực tập tại các vị trí trong ngân hàng

-         Tuyển dụng chính thức và hưởng đầy đủ các phúc lợi sau khi tốt nghiệp

-         Tham gia các hoạt động đa dạng tại ngân hàng như Shinhan Olympic, Shinhan Global Ambassador, Global  Young force... và các hoạt động đào tạo/ các hoạt động thường niên khác.

Danh sách xử lý học vụ đợt tháng 10/2018

Danh sách quá hạn đào tạo, sinh viên xem tại đây:

Danh sách sinh viên nghỉ học tạm thời, đình chỉ học tập quá quy định xem tại đây:

Khoa nhận phản hồi, đơn cứu xét của sinh viên từ ngày 22/10/2018-8/11/2018

Danh sách xử lý học vụ hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 10/2018

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây:

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây:

Khoa nhận phản hồi, đơn cứu xét của sinh viên từ ngày 22/10/2018-8/11/2018

Quá thời gian trên không nhận được phản hồi của sinh viên, Khoa sẽ tổng hợp xử lý theo quy định

Trân trọng

Subscribe to Thông báo