Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc đăng ký lể tốt nghiệp ngày 28/9/2018

Sinh viên đăng ký theo đường link đính kèm

https://goo.gl/forms/PvT9YNY2eKL0FdIh1

Thời gian đăng ký từ ngày 18/9/2018-21/8/2018

Lưu ý : Sinh viên chỉ đăng ký khi chắc rằng mình có tham dự lễ tốt nghiệp

Trân trọng

Thông báo xét tuyển chương trình liên kết quốc tế năm 2018 - Đợt bổ sung

Hội đồng tuyển sinh Chương trình liên kết Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo xét tuyển bổ sung các chương trình liên kết (hình thức cấp song bằng và đơn bằng) năm 2018 theo 2 phương thức như sau:

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 09/2018 - đợt chính thức

Căn cứ theo kế hoạch tốt nghiệp tháng 09/2018, căn cứ theo danh sách sinh viên đăng ký dự xét tốt nghiệp

Phòng Đại học xét danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 9/2018 đợt chính thức

Sinh viên ngành 1 xét đề nghị tốt nghiệp xem chi tiết file đính kèm tại đây:

Sinh viên ngành 1 nợ môn, xem chi tiết tại đây:

Subscribe to Thông báo