Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Shinhan Inspiring Young Talent 2018

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THÔNG BÁO HỌC BỔNG SHINHAN INSPIRING YOUNG TALENT 2018

32,000,000 đồng/suất/năm học cuối

Bao gồm: Học phí, chi phí sinh hoạt và tham gia các hoạt động khác tại ngân hàng SHINHAN

Các cơ hội khác:

-         Thực tập tại các vị trí trong ngân hàng

-         Tuyển dụng chính thức và hưởng đầy đủ các phúc lợi sau khi tốt nghiệp

-         Tham gia các hoạt động đa dạng tại ngân hàng như Shinhan Olympic, Shinhan Global Ambassador, Global  Young force... và các hoạt động đào tạo/ các hoạt động thường niên khác.

Danh sách xử lý học vụ đợt tháng 10/2018

Danh sách quá hạn đào tạo, sinh viên xem tại đây:

Danh sách sinh viên nghỉ học tạm thời, đình chỉ học tập quá quy định xem tại đây:

Khoa nhận phản hồi, đơn cứu xét của sinh viên từ ngày 22/10/2018-8/11/2018

Danh sách xử lý học vụ hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 10/2018

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây:

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây:

Khoa nhận phản hồi, đơn cứu xét của sinh viên từ ngày 22/10/2018-8/11/2018

Quá thời gian trên không nhận được phản hồi của sinh viên, Khoa sẽ tổng hợp xử lý theo quy định

Trân trọng

Thông báo về việc đăng ký Kế hoạch học tập trong HK2/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2018

Phòng đại học thông báo về việc đăng ký Kế hoạch học tập trong HK2/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2018. (Chi tiết trong file đính kèm).
Lưu ý: Sinh viên lớp chất lượng cao không đăng ký KHHT, phòng Đại học sẽ đăng ký cho SV, SV dựa vào kết quả KHHT để đăng ký môn học chính thức.

Subscribe to Thông báo