Nhảy đến nội dung
x

Đề tài - Dự án

Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến phát triển thị trường chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh theo hướng hiệu quả 
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Bích Loan
Các thành viên:
Ths. Bùi Đức Nhã; Ths. Nguyễn Gia Đường; Ths. Nguyễn Trọng Bình.
Nội dung:
Mục tiêu của đề tài là nhận diện thực trạng phát triển của TTCK TP.HCM, chỉ ra một số yếu tố có tác động tích cực hoặc ảnh hưởng trì trệ đến sự phát triển của thị trường, từ đó đề xuất những giải pháp liên quan nhằm phát triển TTCK theo hướng hiệu quả. Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng bốn nhiệm vụ sau:

(1) Làm rõ khung lý luận về tính hiệu quả của TTCK TP.HCM.

(2) Nhận diện, phân tích hiện trạng cơ bản hoạt động của TTCK TP.HCM.

(3) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả TTCK TP.HCM.

(4) Đề xuất cơ chế, chính sách phát triển và quản lý TTCK TP.HCM.

Đề tài đã phân tích tính hiệu quả của thị trường chứng khoán, như thực trạng thị trường chứng khoán; thực trạng công tác giám sát giao dịch; kiểm định tính hiệu quả của thị trường chứng khoán. Phân tích các yếu tố tác động đến tính hiệu quả của thị trường chứng khoán TP.HCM, phân tích mối tương quan giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và VN-INDEX, các yếu tố chính sách quản lý nhà nước. Đồng thời kiểm định tính hiệu quả của thị trường chứng khoán thông qua khảo sát các đối tượng tham gia thị trường. Ngoài ra đề tài cũng đưa ra một số kết luận và kiến nghị như tăng nguồn cung và chất lượng hàng hóa trên TTCK; Tiếp tục giảm thuế nhằm khuyến khích các đối tượng NĐT cá nhân và tổ chức tham gia thị trường; ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng cường tính minh bạch của thị trường.
 
Đường link bài viết đính kèm: 
http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/172;jsessionid=0B82AC5E563538FA4C05D6569D65AF2E?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=center-top&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_struts_action=%2Fext%2Farticleview%2Fview&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=13025&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=648764&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_i=1&_EXT_ARTICLEVIEW_curValue=1&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2F172