Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Khoa Tài chính – Ngân hàng chính thức được thành lập vào ngày 15/9/2009 theo Quyết định số 904/TĐT TCHC ngày 04/09/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trong 10 năm qua, Khoa TCNH đã phát triển vượt bậc cả về lượng và chất, hoạt động giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa đã vươn tới tầm cao mới.

Xem thông tin

Tổ chức - Nhân sự

Thạc sỹ Nguyễn Gia Đường

Thạc sỹ Nguyễn Gia Đường

Trợ lý, Phụ trách khoa

Chuyên gia

Chuyên gia

Danh sách các giáo sư nước ngoài của khoa

Giảng viên/Nhà khoa học

Giảng viên/Nhà khoa học

Danh sách các Giảng viên/Nhà khoa học

Bộ môn

Bộ môn tài chính

Bộ môn tài chính

Bộ môn đầu tư

Bộ môn đầu tư

Bộ môn ngân hàng

Bộ môn ngân hàng

Hình ảnh và hoạt động của khoa