Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chương trình đào tạo thạc sĩ tài chính ngân hàng đạt chuẩn kiểm định FIBAA
Hội đồng Kiểm định và Chứng nhận FIBAA (FIBAA Accreditation and Certification Committee) đã chính thức công bố quyết định công nhận chất lượng cho cho chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng.
Buổi làm việc của Khoa Tài chính Ngân hàng với Trường đại học Khoa học Ứng dụng Saxion (Hà Lan)
Buổi làm việc của Khoa Tài chính Ngân hàng với Trường đại học Khoa học Ứng dụng Saxion (Hà Lan)

Chương trình đào tạo

Chương trình chất lượng cao

Chương trình chất lượng cao

Thông tin về chương trình đào tạo chất lượng cao

Chương trình liên kết quốc tế

Chương trình liên kết quốc tế

Thông tin về chương trình đào tạo liên kết quốc tế

Những điểm nổi bật của khoa