Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam - Cơ hội và thách thức

Hội thảo do Trường đại học Tôn Đức Thắng (Khoa Tài chính Ngân hàng) và Ủy ban chứng khoán nhà nước đồng tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, soạn thảo chính sách, đại diện đến từ cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán, các tổ chức điều hành thị trường kinh doanh chứng khoán, các trường đại học...như Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, trung tâm nghiên cứu khoa học và đạo tạo chứng khoán, Công ty Chứng khoán Rồng Việt, Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)...

Xuất phát từ nhu cầu thực tế chuẩn bị triển khai thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2017, Hội thảo được tổ chức với chủ đề "Thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam - cơ hội và thách thức", nhằm tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên thị trường, nhà đầu tư... trao đổi chuyên môn, hiểu rõ bản chất, cơ chế vận hành của các sản phẩm phái sinh, góp ý kiến xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội thảo, một diễn đàn đầu tư với chủ đề "Thị trường chứng khoán và những cơ hội đầu tư" đã được Trường Đại học Tôn ĐứcThắng, Ủy ban Chứng khóa Nhà nước phối hợp với Công ty Chứng khoán Rồng Việt và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital Group Limited tổ chức. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 500 sinh viên ngành tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, lao động công đoàn... Ngoài hoạt động giới thiệu cách thức đầu tư, tham gia thị trường chứng khoán thông qua các nghiệp vụ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các sinh viên tham dự, các sinh viên tham dự Diễn đàn đã được tư vấn, mở tài khoản kinh doanh chứng khoán tại Công ty Quản lý quỹ Rồng Việt.

Bên cạnh việc thu hút, công bố và xuất bản Kỷ yếu Hội thảo với hơn 20 bài viết tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, cán bộ, giảng viên từ các Trường Đại học, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, tại Hội Thảo, nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả Đề tài nghiên cứu "Giải pháp quản trị rủi ro sản phẩm phái sinh cho Nhà đầu tư tại thị trường Chứng khoán Việt Nam" do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng -  Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, thực hiện.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

CK.jpg

ck2.jpg

ck4.jpg

ck5.jpg