Nhảy đến nội dung
x
Thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK2/2019-2020 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước

Phòng đại học thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK2/2019-2020 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước.

(Chi tiết trong file đính kèm)

Thông báo về kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đợt 2 năm 2018
Thông báo về kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ
Cảnh báo, xử lý học vụ học kì 1/2017-2018
Cảnh báo, xử lý học vụ học kì 1/2017-2018
Kết quả xử lý sinh viên quá hạn đào tạo tháng 10/2017
Kết quả xử lý sinh viên quá hạn đào tạo tháng 10/2017
Thông báo xử lý quá hạn hệ chính quy tháng 10/2017
Thông báo xử lý quá hạn hệ chính quy tháng 10/2017
Danh sách và kế hoạch xử lý học vụ sinh viên hệ liên thông, vlvh, vb2
Danh sách và kế hoạch xử lý học vụ sinh viên hệ liên thông, vlvh, vb2
Kế hoạch xử lý học vụ hệ lt, vlvh, vb2
Kế hoạch xử lý học vụ hệ lt, vlvh, vb2
Danh sách xét cảnh báo học vụ, xử lý học vụ hệ chính quy hk2/2016-2017
Danh sách xét cảnh báo học vụ, xử lý học vụ hệ chính quy hk2/2016-2017
Thông báo kế hoạch cảnh báo và xử lý quá hạn học kì 1/2016-2017
Thông báo kế hoạch cảnh báo và xử lý quá hạn học kì 1/2016-2017
Subscribe to Học vụ