Nhảy đến nội dung
x
Thông báo V/v đăng ký bổ sung kế hoạch học tập trong HK1/2023-2024 dành cho sinh viên liên kết quốc tế khóa tuyển sinh 2022 trở về trước
Thông báo V/v đăng ký bổ sung kế hoạch học tập trong HK1/2023-2024 dành cho sinh viên liên kết quốc tế khóa tuyển sinh 2022 trở về trước
Thông báo V/v đăng ký bổ sung kế hoạch học tập trong HK1/2023-2024 dành cho sinh viên chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng Tiếng Anh từ khóa tuyển sinh 2022 trở về trước
Thông báo V/v đăng ký bổ sung kế hoạch học tập trong HK1/2023-2024 dành cho sinh viên chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng Tiếng Anh từ khóa tuyển sinh 2022 trở về trước
V/v Nộp bổ sung cam kết Tiếng Anh cho TKLTN/môn TTTN đợt 3 năm học 2022-2023
V/v Nộp bổ sung cam kết Tiếng Anh cho TKLTN/môn TTTN đợt 3 năm học 2022-2023
Kế hoạch XLHV, CBHV SV quá hạn đào tạo, Nghỉ học tam thời quá thời hạn
Kế hoạch XLHV, CBHV SV quá hạn đào tạo, Nghỉ học tam thời quá thời hạn
Kết quả họp xử lý quá hạn đào tạo tháng 11/2019

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Sinh viên được cứu xét, theo dõi kế hoạch mở lớp ôn tập để đăng ký học trả nợ môn học

Trân trọng

Thông báo V/v đăng ký các học phần thuộc môn kỹ năng phát triển bền vững trong HK2/2019-2020 dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017, 2018 (ở cơ sở TpHCM) chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao trong HK2/2019-2020

Phòng Đại học thông báo về việc đăng ký các học phần thuộc môn kỹ năng phát triển bền vững trong HK2/2019-2020 dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017, 2018 (ở cơ sở TpHCM) chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao trong HK2/2019-2020

Sinh viên xem thi tiết file đính kèm

Subscribe to Học vụ