Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đợt 2 năm 2018
Thông báo về kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ
Kết quả xử lý sinh viên quá hạn đào tạo tháng 10/2017
Kết quả xử lý sinh viên quá hạn đào tạo tháng 10/2017
Thông báo xử lý quá hạn hệ chính quy tháng 10/2017
Thông báo xử lý quá hạn hệ chính quy tháng 10/2017
Kế hoạch xử lý học vụ hệ lt, vlvh, vb2
Kế hoạch xử lý học vụ hệ lt, vlvh, vb2
Thông báo kế hoạch cảnh báo và xử lý quá hạn học kì 1/2016-2017
Thông báo kế hoạch cảnh báo và xử lý quá hạn học kì 1/2016-2017
Subscribe to Học vụ