Nhảy đến nội dung
x
Tuyển sinh thạc sĩ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
Tuyển sinh sau đại học
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ Sandwich.
Học bổng chương trình trao đổi sinh viên với Trường Nanyang Polytechnic, Singapore 2019

Học bổng chương trình trao đổi sinh viên với Trường Nanyang Polytechnic, Singapore 2019

1. Yêu cầu:

- Kết quả học tập tốt > 6.5

- Điểm rèn luyện > 70

- Tiếng Anh tốt (IELTS 5.5 hoặc qua vòng phỏng vấn của Khoa)

2. Số lượng: 8 sinh viên Khoa TCNH

- 5 sinh viên CLC (1 SV năm nhất, 2 SV năm hai và 2 SV năm ba)

- 3 sinh viên CT Tiêu chuẩn (1 SV năm nhất, 1 SV năm hai và 1 SV năm ba)

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 HK1/2019-2020 cho sinh viên Tôn Đức Thắng

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thông báo tuyển dụng của Công ty Votiva Việt Nam

Thông báo tuyển dụng của Công ty Votiva Việt Nam. Xem chi tiết tại đây

Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Thông báo về việc nhận bằng đợt tháng 4/2019
Thông báo về việc nhận bằng đợt tháng 4/2019
Kế hoạch tốt nghiệp Đợt tháng 9/2019

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Subscribe to Thông báo