Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 6 và tháng 9 năm 2022

Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 và tháng 9/2022

 - Thời gian: sáng 7h00 - 11h30, chiều 13h30 - 17h30 từ ngày 03/01/2023 đến ngày 14/01/2023 (trừ sáng thứ 2 khoa họp giao ban và chủ nhật)

 - Địa điểm: VP Khoa Tài chính Ngân hàng - B003

 - Thủ tục nhận bằng:

Thông báo về việc đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 10/2022
Thông báo về việc đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 10/2022
Lịch bảo vệ đề cương chi tiết thạc sĩ chuyên ngày TCNH
Lịch bảo vệ đề cương chi tiết thạc sĩ chuyên ngày TCNH
Thông báo về việc Xét tuyển bổ sung đại học đợt 2 năm 2022 (dự kiến)
Thông báo về việc Xét tuyển bổ sung đại học đợt 2 năm 2022 (dự kiến)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2022
Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 4/2022 (thông tin chi tiết vui long xem chi tiết thông báo)
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 1 và tháng 2 năm 2022
Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 1/2022 và đợt tháng 2/2022 (thông tin chi tiết vui long xem chi tiết thông báo)
Thông báo đăng ký lễ tốt nghiệp đợt ngày 20/5/2022
Thông báo đăng ký lễ tốt nghiệp đợt ngày 20/5/2022
Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Hội đồng: bảo vệ vào lúc 13h00 Thứ hai ngày 28/03/2022 Phòng bảo vệ: B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7 (Địa điểm dự kiến có thể thay đổi theo sắp xếp công tác của Nhà trường. Phòng hội đồng nếu có thay đổi sẽ được cập nhật vào sáng thứ 7, ngày 26/03/2022, thông báo qua email học viên)
Subscribe to Thông báo