Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 (đợt bổ sung) trong HK2/2020-2021
Phòng Sau đại học thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 (đợt bổ sung) trong HK2/2020-2021
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Chiều ngày 04/03/2021 - Phòng B106
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Chiều ngày 04/03/2021 - Phòng B106
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Sáng ngày 04/03/2021 - Phòng B010
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Sáng ngày 04/03/2021 - Phòng B010
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Sáng ngày 04/03/2021 - Phòng B106
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Sáng ngày 04/03/2021 - Phòng B106
Công ty Chứng khoán Yuanta tuyển thực tập sinh tài chính chứng khoán
Công ty Chứng khoán Yuanta tuyển thực tập sinh tài chính chứng khoán.
Cuộc thi Rung Chuông Vàng 2021 gia hạn thời gian đăng ký
Nhằm tạo sân chơi cho sinh viên thể hiện hiểu biết của mình về đa dạng các lĩnh vực như hiểu biết chung, văn hóa, xã hội, địa lý, khoa học tự nhiên bên cạnh kiến thức chuyên môn. Khoa TCNH xin giới thiệu đến các bạn sinh viên cuộc thi Rung chuông vàng 2021.
Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021
Thông báo thời gian đăng ký ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021 từ 11h00 ngày 26/01/2021 đến 13h00 ngày 04/02/2021.
Khoa Tài chính Ngân hàng chính thức khởi động cuộc thi Rung chuông vàng 2021
Nhằm tạo sân chơi cho sinh viên thể hiện hiểu biết của mình về đa dạng các lĩnh vực như hiểu biết chung, văn hóa, xã hội, địa lý, khoa học tự nhiên bên cạnh kiến thức chuyên môn. Khoa TCNH chính thức khởi động cuộc thi Rung chuông vàng 2021.
Subscribe to Thông báo