Nhảy đến nội dung
x

Chương trình thạc sĩ 4+1

Mục đích của chương trình

 • Tăng tỷ lệ cựu sinh viên TDTU học cao học và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao.
 • Rút ngắn thời gian đào tạo trình độ đại học và cao học, nhưng vẫn đảm bảo khối lượng đào tạo theo đề án mở ngành đã được phê duyệt.
 • Tăng khả năng cạnh tranh cho sinh viên TDTU trên thị trường lao động.
 • Đặc biệt là khi kinh tế hồi phục sau dịch nCoV dự kiến là vào 2021-2022, khi đó mọi doanh nghiệp đều cần vốn để đầu tư, lĩnh vực tài chính ngân hàng như chứng khoán, ngân hàng là kênh cung cấp vốn cho nhu cầu hồi phục kinh tế sẽ thu hút nhiều lao động. Người có bằng cao học sẽ là một lợi thế.

Kế hoạch đào tạo

 

Điều kiện tham gia chương trình thạc sĩ 4+1

 • Sinh viên học bồi dưỡng một số học phần SĐH
 • Tích lũy đủ 70 tín chỉ
 • Các học phần phải thuộc ngành đúng
 • Được Khoa chuyên môn duyệt
 • Sinh viên có điểm tích lũy 7,0 trở lên được đăng ký tối đa 50% học phần sau đại học; điểm tích lũy dưới 7,0 chỉ được đăng ký tối đa 40% học phần sau đại học.
 • Sinh viên học bồi dưỡng 2 học phần: Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học

Chính sách học bổng

Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo:
 • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự xét tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;

Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo:

 • Sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự thi tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;
 • Giảng viên, viên chức của TDTU trúng tuyển và nhập học;
 • Học viên có điểm trung bình tích lũy năm thứ nhất đạt từ loại giỏi trở lên.
 
Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo:
 • Cựu sinh viên của TDTU trúng tuyển và nhập học;
 • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của các trường đại học công lập khác dự thi tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;
 • Giáo viên các tỉnh đang giảng dạy tại các trường phổ thông, trúng tuyển và nhập học.

Các quyền lợi khác

- Sinh viên đã tham gia chương trình 4+1, sau khi tốt nghiệp đại học nếu có nhu cầu có thể đăng ký học các chương trình cao học liên kết quốc tế (1+1) và được công nhận các môn đã tích lũy (trong quá trình học 4+1) tương đương.
- Khi học các môn của chương trình 4+1 sinh viên được công nhận, xét miễn môn tương đương của chương trình đại học.
- Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên đã tham gia 4+1được đăng ký bảo lưu các môn của chương trình cao học trong thời hạn 05 năm (tính từ khi tích lũy học phần).
 
Dành cho sinh viên TDTU
 
Tốt nghiệp đại học với TOEIC >= 500 10 tín chỉ
Hoàn thành 2 học phần Triết + PP NCKH 5 tín chỉ
Học bồi dưỡng học phần SĐH 12 tín chỉ
 • Sinh viên TDTU có thể tích lũy được 27 tín chỉ ngay sau khi trúng tuyển cao học.
 • Chỉ cần hoàn thành 33 tín chỉ để hoàn thành chương trình Thạc sĩ, trong đó có Luận văn Thạc sĩ 15 tín chỉ.

Chương trình đào tạo

1. Phần khối kiến thức chung 

15 tín chỉ

2. Phần khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

30 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

<12 tín chỉ

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

>18 tín chỉ

3. Luận văn thạc sĩ

15 tín chỉ

Tổng số tín chỉ

60 tín chỉ

Thời gian đào tạo: chủ yếu vào cuối tuần

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Khoa Tài chính Ngân hàng - phòng B003 - cơ sở Tân Phong - Đại học Tôn Đức Thắng

19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 549 891