Nhảy đến nội dung
x

Chương trình cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng

I. Chương trình Tiêu chuẩn

Chương trình được thiết kế dựa trên tham khảo chương trình của University of Texas at Austin, Mỹ - xếp hạng thứ 36 trong TOP 100 trường đại học tốt nhất Thế giới.

Chương trình giảng dạy có sự tham gia của giáo sư, chuyên gia nước ngoài, đội ngũ giảng viên 100% tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới. 

Các môn khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành sử dụng tài liệu, slide bài giảng và đề thi bằng tiếng Anh theo giáo trình tiên tiến trên thế giới.

Học phần nghề nghiệp: chương trình có >= 03 học phần nghề nghiệp được tổ chức tại các doanh nghiệp.

Tiếp cận các môn học liên quan đến nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính.

Được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp tại phòng Phòng mô phỏng nghiệp vụ Ngân hàng thương mại và Công ty chứng khoán.

Sinh viên được tham gia nhiều cuộc thi về học thuật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Sinh viên có nhiều cơ hội thực tập, tham quan, kiến tập thực tế tại các công ty, định chế tài chính lớn trong và ngoài nước, giao lưu văn hóa với các bạn bè quốc tế trên thế giới, …

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc của chuyên gia phân tích tài chính, phân tích và lập dự án đầu tư, tư vấn, thẩm định giá, quản trị tại ngân hàng, quỹ tín dụng, quỹ hỗ trợ vốn, môi giới, tư vấn đầu tư tài chính tại công ty chứng khoán, công ty tài chính, bảo hiểm, cơ quan thuế.

Chuẩn đầu ra: Sinh viên phải hoàn thành số môn học để đáp ứng tiêu chí chuẩn đầu ra từ mức 5 điểm trở lên và phải đạt đủ số tín chỉ của chương trình (134 tín chỉ); đạt chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương trong thời gian còn hiệu lực; đạt chứng chỉ tin học MOS quốc tế theo quy định hiện hành của TDTU; đạt điểm đánh giá kết quả hoạt động ngoại khóa toàn khóa học khi xét tốt nghiệp theo quy định và được ghi nhận vào Bảng điểm kết quả học tập khi người học tốt nghiệp ra Trường.

II. Chương trình đại học bằng tiếng Anh

Chương trình đại học bằng tiếng Anh ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của các trường đại học, viện đào tạo hàng đầu thế giới. Cùng với nhu cầu của thị trường lao động quốc tế hóa cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chương trình được xây dựng gắn kết lý thuyết với thực tiễn; kết hợp kiến thức chuyên môn và chuyên ngành với rèn luyện kỹ năng thực hành; chú trọng đến các kỹ năng mềm và trải nghiệm doanh nghiệp; xây dựng ý thức tự học, tự nghiên cứu giúp sinh viên rèn luyện và hoàn thiện các phẩm chất nghề nghiệp cần thiết.

Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên tham khảo nội dung chương trình của trường đại học Texas Austin, Mỹ một trong những trường đại học Top 100 của thế giới theo QS Ranking (Xếp hạng 36 trong Top 100 trường của thế giới về chuyên ngành Tài chính) và Viện CFA - Chartered Financial Analyst.

100% các môn học trong chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trong đó có một số môn học được các Giáo sư của những trường đại học từ các Quốc gia trên thế giới về giảng dạy.

Đội ngũ giảng viên có trình độ từ Tiến Sỹ/NCS trở lên, học tập và tu nghiệp tại nước ngoài tham gia đứng lớp giảng dạy bằng tiếng Anh. Các chuyên gia hàng đầu, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học có học vị tiến sĩ/PGS/GS, NCS nước ngoài,… tham gia giảng dạy.

Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế: Khoa TCNH – ĐH Tôn Đức Thắng là một trong những khoa chuyên ngành Tài chính đầu tiên tại Việt Nam đưa chương trình CFA vào giảng dạy. CFA – Chartered Financial Analyst là một chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính.

Hằng năm, sinh viên thường xuyên tham gia kiến tập, thực tập tại ngân hàng, công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính lớn, đặc biệt là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động có hiệu quả cao tại Việt Nam.

Tham gia học 1 học kỳ chuyển đổi tại một số trường đại học nước ngoài có liên kết với Đại học Tôn Đức Thắng. Chương trình này giúp sinh viên tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, rèn luyện tính tự lập và hòa nhập trong các cộng đồng đa văn hóa.

Tham gia hoạt động các câu lạc bộ của Khoa, Trường nhằm tăng cường khả năng giao tiếp và tự tin trong các nghiệp vụ cũng như kỹ năng mềm thuộc lĩnh vực nghề nghiệp trong tương lai. Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên được hướng dẫn bởi các giảng viên/giáo sư nước ngoài có kinh nghiệm trong các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Khóa luận tốt nghiệp viết bằng tiếng Anh yêu cầu đi sâu vào nội dung chuyên ngành, ứng dụng vào một tình huống/định chế tài chính cụ thể, tập trung chuyên sâu vào nghiên cứu định lượng/ áp dụng những kiến thức đã học trong môn học CFA để phân tích và làm báo cáo.

Sinh viên được rèn luyện nhiều kỹ năng mềm nhằm năng cao kỹ năng và khả năng áp dụng của người học sau khi ra trường như: kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; kỹ năng dự báo và lập kế hoạch; kỹ năng đánh giá, phân tích lợi nhuận và rủi ro; kỹ năng quản tri trong doanh nghiệp; kỹ năng phát triển bền vững; kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, giao tiếp, ứng xử. 

Quy mô lớp học: tối đa 25 sinh viên (đối với lớp thực hành) và tối đa 40 sinh viên (đối với lớp lý thuyết).

Chứng chỉ nghề nghiệp Quốc tế: Tham gia học tập Chứng chỉ quốc tế CFA level 1

Chuẩn đầu ra:

 • Ngoại ngữ: Chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương;
 • Tin học:      Chứng chỉ MS Word ≥ 750;

                            Chứng chỉ MS Excel ≥ 750;

                            Chứng chỉ MS Power point ≥ 750.

Văn bằng tốt nghiệp:

 • Văn bằng tốt nghiệp đại học chính quy;
 • Phụ lục văn bằng Chương trình đào tạo chất lượng cao 100% tiếng Anh.

Tốt nghiệp cử nhân chương trình Đại học bằng tiếng Anh, sinh viên có đủ tự tin về năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng mềm, đáp ứng yêu cầu quốc tế hóa và “công dân toàn cầu” ngay tại Việt Nam, khu vực và thế giới; là cơ hội tuyệt vời để sinh viên khẳng định bản lĩnh, sự tự tin bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.

III. Chương trình chất lượng cao

50% các môn học thuộc khối kiến thức ngành/chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trong đó có một số môn học được giảng dạy bởi giáo sư nước ngoài. Tỷ lệ giảng dạy bằng tiếng Anh của các môn học do khoa giảng dạy đạt mức 50% trở lên; 100% giáo trình, tài liệu giảng dạy, slide bài giảng bằng tiếng Anh (trừ một số tài liệu tham khảo trong nước và slide thực hành).

Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế: Khoa Tài chính - Ngân hàng của TDTU là một trong những nơi đầu tiên của Việt Nam đưa chương trình Chartered Financial Analyst (CFA) vào giảng dạy cho SV bậc đại học. CFA là chứng chỉ quốc tế dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính, ...

Sinh viên thường xuyên tham gia kiến tập, thực tập tại ngân hàng, công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính lớn để nâng cao nhận thức nghề nghiệp, giúp sinh viên hiểu rõ được yêu cầu thực tế của các công ty, doanh nghiệp đối với ngành Tài chính - Ngân hàng. Sinh viên được phát triển đa dạng các kỹ năng mềm, đặc biệt là các kỹ năng hội nhập toàn cầu.

Học kỳ nước ngoài: sinh viên được tham gia một học kỳ chuyển đổi tại một số đại học nước ngoài có liên kết với TDTU. Chương trình này giúp sinh viên tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, rèn luyện tính tự lập và năng lực hòa nhập trong các cộng đồng đa văn hóa.

Tăng cường tiếng Anh: SV được tham gia các lớp học tăng cường tiếng Anh để năng cao kỹ năng; Khóa luận tốt nghiệp làm bằng tiếng Anh.

Đội ngũ giảng viên là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ người nước ngoài hoặc tốt nghiệp từ các đại học nước ngoài, có kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và kỹ năng tiếng Anh tốt.

Phương pháp giảng dạy và đánh giá: áp dụng theo mô hình của các đại học Top 100 thế giới. Sinh viên được tham gia nghiên cứu khoa học, được phát triển tối đa năng lực cá nhân.

Quy mô lớp học: tối đa 25 sinh viên (đối với lớp thực hành) và tối đa 40 sinh viên (đối với lớp lý thuyết).

Chứng chỉ nghề nghiệp Quốc tế: Tham gia học tập Chứng chỉ quốc tế CFA level 1

Chuẩn đầu ra:

 • Ngoại ngữ: Chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương;
 • Tin học:   Chứng chỉ MS Word ≥ 750;

                         Chứng chỉ MS Excel ≥ 750;

                         Chứng chỉ MS Power point ≥ 750.

Văn bằng tốt nghiệp:

 • Văn bằng tốt nghiệp đại học chính quy;
 • Phụ lục văn bằng Chương trình đào tạo chất lượng cao 100% tiếng Anh

IV. Chương trình du học luân chuyển Campus

 

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS VỚI ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG SAXION,  HÀ LAN

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS VỚI ĐẠI HỌC FENG CHIA, ĐÀI LOAN CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS VỚI ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LUNGHWA, ĐÀI LOAN
GIỚI THIỆU CHUNG

Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion là trường công lập nằm ở phía Đông của Hà Lan với 3 chi nhánh đặt tại 3 thành phố sôi động: Deventer, Enschede và Apeldoorn. Hiện tại Trường có khoản 27.000 sinh viên, trong đó số lượng sinh viên quốc tế là 3.500, đến từ hơn 80 quốc gia. Đại học Saxion hiện cung cấp hơn 30 ngành học khác nhau từ chuyên ngành kinh tế cho đến các chuyên ngành kỹ thuật.

Chương trình đào tạo quốc tế tại Saxion đã được chính phủ trong và ngoài nước kiểm định và được công nhận trên toàn thế giới. Bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại Saxion cho phép bạn dễ dàng tìm việc làm trong nước hoặc ở nhiều quốc gia khác trên toàn cầu.

Đại học Feng Chia được thành lập năm 1961. Trường nằm trong khu đô thị Thành Phố Đài Trung, một trong 3 thành phố lớn của Đài Loan (Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng). Trường có 32 khoa, 15 cơ sở nghiên cứu. Đội ngũ giảng dạy có 604 người, trong đó có 134 giáo sư, 260 phó giáo sư, 81 trợ lý giáo sư. Toàn Trường có hơn 20.000 sinh viên, trong đó hơn 1.500 sinh viên quốc tế, đến nay trường đã đào tạo được 170.000 cựu sinh viên. Đại học Feng chia là nơi học tập của nhiều sinh viên quốc tế do việc nhiều chuyên ngành đa dạng được giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

 

Đại học khoa học và Công nghệ Lung Hwa được thành lập từ năm 1969, Trụ sở được đặt tại thành phố Taoyuan. Hiện tại Trường có 3 Viện chính (Viện Kỹ thuật, Quản lý, Khoa học Xã hội và Nhân văn) cùng với 14 Khoa trực thuộc và 9 chương trình Thạc sĩ. Toàn trường có hơn 11.000 sinh viên đang theo học. Đội ngũ Giảng viên Nhà trường đều là những Giáo sư uy tín với hơn 76.6% đều đã có học vị Tiến sĩ. Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa là một trong những Trường đại học có uy tín tại Đài Loan về chất lượng đào tạo với đội ngủ giảng viên có trình độ cao, tốt nghiệp từ các Trường đại học danh tiếng của Mỹ. 

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH LIÊN KẾT TÀI CHÍNH & KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
 • 3 năm đào tạo tại TDTU
 • 1 năm cuối đào tạo tại Đại học Saxion, Hà Lan
 • 2 năm đào tạo tại TDTU
 • 2 năm cuối đào tạo tại Đại học Feng Chia, Đài Loan
 • 3 năm đào tạo tại TDTU
 • 1 năm cuối đào tạo tại Đại học Lung Hwa, Đài Loan
THỜI GIAN CHUYỂN TIẾP Tháng 8 hàng năm Tháng 9  hàng năm Tháng 2 & tháng 9  hàng năm
VĂN BẰNG
 • Trường ĐH TDT cấp bằng cử nhân ngành Tài chính - ngân hàng.
 • Trường ĐH Khoa học & Ứng dụng Saxion cấp bằng cử nhân ngành Tài chính và Kiểm soát.
 • Trường ĐH TDT cấp bằng cử nhân ngành Tài chính - ngân hàng.
 • Trường ĐH Feng Chia cấp bằng cử nhân ngành Tài chính.
Bằng cử nhân ngành Tài chính do trường ĐH Khoa học và công nghệ Lunghwa, Đài Loan cấp.
WEBSITE http://www.saxion.edu http://en.fcu.edu.tw/wSite/mp?mp=3 http://english.lhu.edu.tw

V. Điểm trúng tuyển ngành Tài chính Ngân hàng năm học 2020

  Chương trình tiêu chuẩn Chương trình Chất lượng cao Chương trình đại học bằng tiếng Anh
Phương thức xét tuyển theo quá trình học tập - 05 học kì 35 30.5 28
Phương thức xét tuyển theo quá trình học tập - 06 học kì 35 30.5 28
Phương thức xét theo điểm thi THPT năm 2020 33.5 29.25 24

Mọi thông tin tuyển sinh quý phụ huynh, học sinh vui lòng liên hệ tư vấn hoặc truy cập trang Website tuyển sinh TDTU hoặc liên hệ trực tiếp với Khoa Tài chính Ngân hàng, trường đại học Tôn Đức Thắng theo hotline: (84-028) 37755025 để biết thêm thông tin.

 

Sinh viên ngành tài chính-ngân hàng