Skip to main content
x

Lecturers - Staffs

Name

Title/position

 Hoàng Cẩm Trang 

Dean, Ph.D

 Nguyễn Gia Đường 

Associate Dean, MSc

 Balazs Hamori

Adjunct Professor

 Imad A. Moosa 

Adjunct Professor

 Vikash Ramiah 

Adjunct Professor

 Giancarlo Giudici 

Adjunct Professor

 Park Kee Hwan 

Professor

 Michael Joseph Dempsey

Professor

 Trịnh Công Tâm 

Researcher, Ph.D

 Nguyễn Duy Sữu 

Ph.D

 Nghiêm Quý Hào 

Ph.D

 Nguyễn Phạm Thiên Thanh 

Ph.D

 Syed Jawad Hussain  Shahzad 

Ph.D

 Đỗ Thị Thanh Nhàn 

Ph.D

 Hồ Thanh Tùng 

Ph.D

 Lê Bảo Thy 

MSc

Phạm Thị Ngọc Dung

MSc

Bùi Thị Phương Thảo 

MSc

 Bùi Đức Nhã 

MSc

Ngô Nguyễn Quỳnh Như

Ph.D

 Phùng Quang Hưng 

Ph.D

 Dương Đăng Khoa 

Ph.D

 Vũ Quỳnh Mai 

MSc

 Donvito Valle 

MSc

 Nguyễn Trần Hồng Vân 

MSc

 Nguyễn Thị Diệu Thu 

Msc

 Võ Quang Bình 

MSc

 Lê Thanh Hòa 

MSc

 Nguyễn Phú Quốc Nam 

BSc

 Nguyễn Minh Hoàng 

BSc

 Phạm Uyên Thy 

BSc

 Lê Thị Duyên Hoài 

BSc

 Trần Thị Hồng Thắm 

BSc

 Trần Thị Hồng Hà 

BSc

 Hà Trọng Nghĩa 

BSc

 Nguyễn An Chi 

BSc

 Trương Diễm Anh 

BSc