Skip to main content
x

Lecturers - Staffs

Name

Title/position

 Hoàng Cẩm Trang 

Dean, Phd

 Nguyễn Gia Đường 

Associate Dean, Msc

 Balazs Hamori

Adjunct Professor

 Imad A. Moosa 

Adjunct Professor

 Vikash Ramiah 

Adjunct Professor

 Giancarlo Giudici 

Adjunct Professor

 Park Kee Hwan 

Professor

 Michael Joseph Dempsey

Professor

 Phạm Nguyễn Anh Huy 

Phd

 Nguyễn Duy Sữu 

Phd

 Nghiêm Quý Hào 

Phd

 Nguyễn Phạm Thiên Thanh 

Phd

 Syed Jawad Hussain  Shahzad 

Phd

 Đỗ Thị Thanh Nhàn 

Associate Dean, Phd

 Hồ Thanh Tùng 

Phd

 Lê Bảo Thy 

Msc

 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

Msc

 Bùi Thị Phương Thảo 

Msc

 Bùi Đức Nhã 

Msc

 Lê Hồng Hạnh 

PhD

 Phùng Quang Hưng 

Msc

 Dương Đăng Khoa 

Msc

 Vũ Quỳnh Mai 

Msc

 Donvito Valle 

Msc

 Bửu Thùy 

Msc

 Nguyễn Trần Hồng Vân 

Msc

 Nguyễn Thị Diệu Thu 

Msc

 Võ Quang Bình 

Bsc

 Lê Thanh Hòa 

Bsc

 Nguyễn Phú Quốc Nam 

Bsc

 Nguyễn Minh Hoàng 

Bsc

 Phạm Uyên Thy 

Bsc

 Lê Thị Duyên Hoài 

Bsc

 Trần Thị Hồng Thắm 

Bsc

 Trần Thị Hồng Hà 

Bsc

 Hà Trọng Nghĩa 

Bsc

 Nguyễn An Chi 

Bsc

 Trương Diễm Anh 

Bsc