Nhảy đến nội dung
x
Phương thức tuyển sinh

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh khoảng 6.500 chỉ tiêu trình độ đại học năm 2022; bao gồm 40 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành Chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 07 ngành chương trình học 2 năm đầu tại phân hiệu Nha Trang và 11 ngành Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Phương thức tuyển sinh Sau đại học
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh Đợt 1– Tháng 6/2019 trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo các phương thức
Danh mục ngành tuyển sinh 2019
Theo dự thảo đề án tuyển sinh 2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) sẽ tuyển sinh 6.570 chỉ tiêu cho 04 chương trình giáo dục bậc đại học: Chương trình tiêu chuẩn (dạy-học bằng tiếng Việt): 40 ngành Chương trình chất lượng cao (dạy-học bằng tiếng Việt và tiếng Anh): 17 ngành Chương trình chất lượng cao (dạy-học bằng tiếng Anh): 9 ngành Chương trình du học luân chuyển campus: 9 ngành
Subscribe to phương thức tuyển sinh