Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ đợt tháng 6/2020

 Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành sau:

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

Khoa Tài chính Ngân hàng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây.

Phòng Sau đại học xin lưu ý: đối với sinh viên TDTU đã tốt nghiệp (có QĐ tốt nghiệp) thì vẫn cứ nộp hồ sơ dự tuyển, khi nào có bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp chính thức thì bổ sung sau. 

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ bậc thạc sĩ
Người học phải đáp ứng một trong các khoản sau để được công nhận đạt chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ bậc thạc sĩ (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2018)
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Tuyyển sinh sau đại học
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ Sandwich.
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 HK1/2019-2020 cho sinh viên Tôn Đức Thắng
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 HK1/2019-2020 cho sinh viên Tôn Đức Thắng
Thông báo về việc khảo sát chương trình 4+1
Thông báo về việc khảo sát chương trình 4+1
Tuyển sinh thạc sĩ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
Tuyển sinh sau đại học
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ Sandwich.
Subscribe to Tuyển sinh sau đại học