Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc Xét tuyển bổ sung đại học đợt 2 năm 2022 (dự kiến)
Thông báo về việc Xét tuyển bổ sung đại học đợt 2 năm 2022 (dự kiến)
Thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học theo điểm thi THPT năm 2021
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT)) các ngành trình độ đại học theo Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Thông báo xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus năm 2020
Hội đồng tuyển sinh chương trình du học luân chuyển campus Trường đại học Tôn Đức thông báo xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus.
Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả trúng tuyển theo điểm thi THPT 2020
Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả trúng tuyển năm 2020, phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2020.
Phương thức tuyển sinh đại học 2020

Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 6.570 chỉ tiêu trình độ đại năm 2020; bao gồm 40 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành Chương trình chất lượng cao, 11 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở và 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus.

Chương trình Du học luân chuyển Campus
Du học luân chuyển Campus là hình thức sinh viên được luân chuyển tới Campus của các Trường đại học quốc tế để đào tạo và tốt nghiệp, đây là chương trình du học luân chuyển Campus quốc tế với giai đoạn 1 học tại Campus ở Việt Nam và giai đoạn 2 sẽ luân chuyển sang học và tốt nghiệp ở Campus của một trường đại học ở nước ngoài nằm trong hệ thống đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).
Chương trình Cử ngân Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Đại học Texas, Mỹ – xếp hạng thứ 36 trong Top 100 các trường tốt nhất thế giới về chuyên ngành Tài chính. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc tại công ty chứng khoán, công ty tài chính, bảo hiểm, cơ quan thuế.
Chương trình cử nhân Chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng
Chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng đào tạo cử nhân có phẩm chất đạo đức, chính trị và sức khỏe tốt. Nội dung chương trình cử nhân chất lượng cao được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của các trường đại học, viện hàng đầu thế giới.
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - TDTU
Mục tiêu của Khoa TCNH – TDTU là đào tạo ra thế hệ công dân toàn cầu, vì vậy chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng dựa trên chương trình của Đại học Austin-Texas, Mỹ – xếp hạng thứ 36 trong Top 100 các trường tốt nhất thế giới về chuyên ngành Tài chính.
Ngành Tài chính - Ngân hàng là gì?
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2010, ngành tài chính – ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn để vượt qua những tổn thất cho nền kinh tế. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, lĩnh vực này đang hồi phục nhanh kéo theo đó là nhu cầu lớn nguồn nhân lực trong ngân hàng, các định chế tài chính và các công ty chứng khoán. Vậy ngành Tài chính – Ngân hàng là gì? 
Subscribe to Tuyển sinh đại học