Nhảy đến nội dung
x

Danh mục ngành tuyển sinh 2019

Theo dự thảo đề án tuyển sinh 2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) sẽ tuyển sinh 6.570 chỉ tiêu cho 04 chương trình giáo dục bậc đại học:

  • Chương trình tiêu chuẩn (dạy-học bằng tiếng Việt): 40 ngành
  • Chương trình chất lượng cao (dạy-học bằng tiếng Việt và tiếng Anh): 17 ngành
  • Chương trình chất lượng cao (dạy-học bằng tiếng Anh): 9 ngành
  • Chương trình du học luân chuyển campus: 9 ngành

Đối với Chương trình tiêu chuẩn, sinh viên có thể chọn học suốt khóa tại TP. Hồ Chí Minh hoặc 2 năm đầu tại các Cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc.

Chi tiết xem tại đây.

TDTU-students-2.jpg