Nhảy đến nội dung
x
Chính sách học phí, học bổng sau đại học
Chính sách học phí và học bổng dành cho chương trình sau đại học tại đại học Tôn Đức Thắng.
Hồ sơ tuyển sinh
Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ
Phương thức tuyển sinh Sau đại học
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh Đợt 1– Tháng 6/2019 trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo các phương thức
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ với các thông tin như sau:
Subscribe to Tuyển sinh sau đại học