Nhảy đến nội dung
x
Chương trình thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
Chương trình thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng (Mã ngành: 8340201)
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng (Mã ngành: 8340201)
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ thạc sĩ đợt tháng 6/2019 ngành Tài chính Ngân hàng
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng đợt tháng 6 năm 2019.
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Điều kiện Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Chính sách học phí, học bổng sau đại học
Chính sách học phí và học bổng dành cho chương trình sau đại học tại đại học Tôn Đức Thắng.
Hồ sơ tuyển sinh
Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ
Phương thức tuyển sinh Sau đại học
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh Đợt 1– Tháng 6/2019 trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo các phương thức
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ với các thông tin như sau:
Subscribe to Tuyển sinh sau đại học