Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung)
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung).
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 11/12/2020
Khoa Tài chính Ngân hàng thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 11/12/2020
Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021.
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 14/11/2020

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Thời gian: 07h30 THỨ 7 ngày 14/11/2020

#

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 13/11/2020

Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Thời gian: 13h00 THỨ 6 ngày 13/11/2020

#

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 07h30 ngày 13/11/2020

Phòng bảo vệ: Phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ chyên ngành Tài chính Ngân hàng (8340201) - TP. Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Thời gian: 08h00 THỨ 5 ngày 05/11/2020

Địa điểm: phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ chyên ngành Tài chính Ngân hàng (8340201) - Bình Thuận

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 14h00 THỨ 7 ngày 07/11/2020

Địa điểm: phòng C204, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận, 38 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận.

STT

MSHV

Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021 dành cho sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 2 - tháng 12/2020)
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 - tháng 12/2020.
Subscribe to Tuyển sinh sau đại học