Nhảy đến nội dung
x
Workshop “Ứng dụng Blockchain trong Fintech” - ICFME 2023: Hội tụ các chuyên gia hàng đầu, tạo cơ hội hợp tác và đổi mới trong lĩnh vực tài chính và kinh tế với sự ứng dụng của Blockchain
Workshop “Ứng dụng Blockchain trong Fintech” - ICFME 2023: Hội tụ các chuyên gia hàng đầu, tạo cơ hội hợp tác và đổi mới trong lĩnh vực tài chính và kinh tế với sự ứng dụng của Blockchain
Hội thảo trực tuyến về Đạo đức trong kinh doanh -CFA Institute x ACCA
Để kỷ niệm Ngày Đạo đức Toàn cầu 2020, ACCA và Viện CFA đã lần đầu tiên hợp tác phát động Cuộc thi Viết luận Đạo đức cho thành viên và sinh viên.
Subscribe to Hội thảo