Nhảy đến nội dung
x
Lịch thi tốt nghiệp đợt tháng 03.2022

Sinh viên xem chi tiết file đính kèm

Lịch thi giữa kỳ HK dự thính 1/2021-2022

Sinh viên xem chi tiết file đính kèm

Lịch thi tốt nghiệp đợt tháng 03/2021

Sinh viên xem chi tiết file đính kèm

Lịch thi giữa kỳ HK1/20-21 dành cho sv khóa cũ hoãn thi

Lịch thi giữa kì dành cho sinh viên hoãn thi, chương trình tiêu chuẩn. Xem tại đây

Lịch thi giữa kì dành cho sinh viên hoãn thi, chương trình chất lượng cao. Xem tại đây

 

Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 12/2019

Sinh viên xem lịch thi tổng quát tại đây:

Sinh viên xem lịch thi cá nhân tại đây:

Lịch thi giữa kỳ HK dự thính 1/19-20

Sinh viên xem chi tiết file đính kèm

Subscribe to Lịch thi