Nhảy đến nội dung
x
Lịch thi cuối kỳ HK2/2022-2023 chương trình liên kết quốc tế khóa TS 2021 trở về trước
Lịch thi cuối kỳ HK2/2022-2023 chương trình liên kết quốc tế khóa TS 2021 trở về trước
Lịch thi giữa kỳ HK dự thính 2/2022-2023
Lịch thi giữa kỳ HK dự thính 2/2022-2023
Lịch thi giữa kỳ HK1/20-21 dành cho sv khóa cũ hoãn thi

Lịch thi giữa kì dành cho sinh viên hoãn thi, chương trình tiêu chuẩn. Xem tại đây

Lịch thi giữa kì dành cho sinh viên hoãn thi, chương trình chất lượng cao. Xem tại đây

 

Subscribe to Lịch thi