Nhảy đến nội dung
x
Lịch thi cuối kỳ hk1/17-18 dành cho sv khóa cũ
Lịch thi cuối kỳ hk1/17-18 dành cho sv khóa cũ
Lịch thi cuối kỳ hk dự thính 1/1718

Lịch thi cuối kỳ hk dự thính 1/1718, sinh viên xem chi tiết tại đây:

Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn (dành cho sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt 1/2017-2018)

Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn (dành cho sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt 1/2017-2018), sinh viên xem chi tiết tại đây:

Lịch thi giữa kỳ hk dự thính 1/17-18
Lịch thi giữa kỳ hk dự thính 1/17-18
Lịch thi vét dành cho sinh viên quá hạn đào tạo
Lịch thi vét dành cho sinh viên quá hạn đào tạo
Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt 03 (08/2017)
Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt 03 (08/2017)
Lịch thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 09/2017
Lịch thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 09/2017
Lịch thi knthcm đợt tháng 6/2017
Lịch thi knthcm đợt tháng 6/2017
Lịch thi và danh sách thi mos đợt tháng 06/2017
Lịch thi và danh sách thi mos đợt tháng 06/2017
Lịch thi cuối kỳ hk2/16-17 dành cho sinh viên lớp thường
Lịch thi cuối kỳ hk2/16-17 dành cho sinh viên lớp thường
Subscribe to Lịch thi