Nhảy đến nội dung
x
Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 09/2019

Lịch thi kỹ năng THCM đợt tháng 09/2019.

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Trân trọng

Lịch thi vét đợt tháng 08/2019

Sinh viên vui lòng xem tại đây:

Lịch thi vét đợt tháng 03/2019

Lịch thi cá nhân, sinh viên xem tại đây:

Lịch thi vét, sinh viên xem tại đây:

Trân trọng

Lịch thi tốt nghiệp tháng 4/2019

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Lịch thi tốt nghiệp tháng 4/2019

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

- Sinh viên xem danh sách thi chính thức trên website undergrad.tdtu.edu.vn trước ngày thi ít nhất 03 ngày để biết ngày, giờ, phòng thi cụ thể
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút.
- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để vào phòng thi.
Trân trọng

Subscribe to Lịch thi