Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc đăng ký KLTN/môn TTTN đợt 3/2022-2023 (đợt đăng ký bổ sung)
Thông báo về việc đăng ký KLTN/môn TTTN đợt 3/2022-2023 (đợt đăng ký bổ sung)
Thông báo thu học phí khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 (dành cho hệ 4 năm)
Thông báo thu học phí khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
KHÓA LUẬN
Khóa luận tốt nghiệp được xem là một công trình nghiên cứu khoa học chỉ dành cho những sinh viên đạt kết quả học tập tốt trong gần suốt 4 năm học của chương trình đào tạo bậc cử nhân khoa học tại Khoa. Mục tiêu của khóa luận tốt nghiệp là tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội nâng cao các khối kiến thức và kỹ năng đã được trang bị tại trường và phát huy sở trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học.
Subscribe to Khóa luận