Nhảy đến nội dung
x

Thông báo thu học phí khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 (dành cho hệ 4 năm)

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Đối tượng thực hiện: các bạn sinh viên có kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09/2018

Thời gian thu học phí: từ ngày 14/05/2018 đến 18/05/2018

Địa điểm: tại Phòng Tài chính ( phòng A0007)