Nhảy đến nội dung
x

KHÓA LUẬN

Khóa luận tốt nghiệp được xem là một công trình nghiên cứu khoa học chỉ dành cho những sinh viên đạt kết quả học tập tốt trong gần suốt 4 năm học của chương trình đào tạo bậc cử nhân khoa học tại Khoa.

Mục tiêu của khóa luận tốt nghiệp là tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội nâng cao các khối kiến thức và kỹ năng đã được trang bị tại trường và phát huy sở trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học. Cụ thể như sau:

• Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và vận dụng chúng trong đề tài khóa luận tốt nghiệp một cách có khoa học và sáng tạo. 
• Rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo. 
• Rèn luyện cho sinh viên tính tự vận động, độc lập trong nghiên cứu và phát huy sở trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học.

Mọi thắc mắc khi thực hiện khóa luận, các em liên hệ với Cô Vân qua địa chỉ: nguyentranhongvan@tdt.edu.vn

Download các biểu mẫu: tại đây