Nhảy đến nội dung
x

Chương trình thạc sĩ 1+1

Chương trình thạc sỹ 1+1 tại Đại học Tomas Bata in Zlin, Cộng Hòa Séc

Điều kiện

Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển (không phân biệt loại hình đào tạo, cơ sở đào tạo, hạng tốt nghiệp);

  • Tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức (theo danh mục đính kèm);
  • Trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đúng ngành hoặc gần ngành vẫn được dự tuyển nhưng phải có bằng tốt nghiệp trước khi được công nhận trúng tuyển.
  • Đối với sinh viên TDTU thì sinh viên có thể nhập học 4+1 và sau này chuyển ngang qua 1+1.
  • Điều kiện tiếng anh: chuẩn B2 (IELTS 5.5, TOEIC 600), sinh viên cần tiếng anh khi chuyển tiếp giai đoạn 

Thời gian nhập học: tháng 12 hoặc tháng 06

Bằng cấp: 02 bằng (song bằng), bằng TDTU và TBU

Chương trình thạc sỹ 1+1 tại Đại học Fengchia, Đài Loan 

Điều kiện

  • Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển (không phân biệt loại hình đào tạo, cơ sở đào tạo, hạng tốt nghiệp);
  • Tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức (theo danh mục đính kèm);
  • Trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đúng ngành hoặc gần ngành vẫn được dự tuyển nhưng phải có bằng tốt nghiệp trước khi được công nhận trúng tuyển.
  • Đối với sinh viên TDTU thì sinh viên có thể nhập học 4+1 và sau này chuyển ngang qua 1+1.
  • Điều kiện tiếng anh: chuẩn B2 (IELTS 5.5, TOEIC 600), sinh viên cần tiếng anh khi chuyển tiếp giai đoạn 2

Thời gian nhập học: tháng 12 hoặc tháng 06

Bằng cấp: 02 bằng (song bằng), bằng TDTU và FCU

* Các chi phí ước tính theo thời điểm 10/2019, thực tế chi phí sẽ tùy vào thời điểm và đơn vi cung cấp dịch vụ.