Nhảy đến nội dung
x
Du học luân chuyển campus

 

Chương trình du học luân chuyển campus là chương trình liên kết quốc tế giữa TDTU với các đại học nước ngoài. Sinh viên học giai đoạn đầu tại TDTU (Việt Nam) sau đó chuyển tiếp sang đại học đối tác nước ngoài để hoàn tất giai đoạn còn lại. Thời gian cho từng giai đoạn tùy thuộc vào từng chương trình liên kết. Tốt nghiệp chương trình này, sinh viên có thể nhận được 2 bằng tốt nghiệp cùng lúc (bằng của TDTU và bằng của đại học nước ngoài).

Tại khoa Tài chính-Ngân hàng TDTU, sinh viên có thể chọn các chương trình liên kết sau đây:

Chương trình cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng

I. Chương trình Tiêu chuẩn

Chương trình được thiết kế dựa trên tham khảo chương trình của University of Texas at Austin, Mỹ - xếp hạng thứ 36 trong TOP 100 trường đại học tốt nhất Thế giới.

Chương trình giảng dạy có sự tham gia của giáo sư, chuyên gia nước ngoài, đội ngũ giảng viên 100% tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới. 

Phương thức tuyển sinh

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh khoảng 6.500 chỉ tiêu trình độ đại học năm 2022; bao gồm 40 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành Chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 07 ngành chương trình học 2 năm đầu tại phân hiệu Nha Trang và 11 ngành Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Học ngành Tài chính-Ngân hàng là ngành gì?

Ngành Tài chính – Ngân hàng đảm trách công việc quản lý tài chính (nguồn vốn, tiền bạc) của doanh nghiệp-tổ chức; các nghiệp vụ liên quan đến huy động vốn, tín dụng, thanh toán quốc tế và các nghiệp vụ khác trong hệ thống ngân hàng thương mại.

Xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus năm 2019
Hội đồng tuyển sinh chương trình du học luân chuyển campus Trường đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi là HĐTSCTDHLCCP) thông báo xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus.
Tuyển sinh thạc sĩ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
Tuyển sinh sau đại học
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ Sandwich.
Thông báo kết quả sơ tuyển Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT Đợt 1 năm 2019
Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả sơ tuyển năm 2019 các ngành trình độ đại học của Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT đợt 1.
Thông báo kết quả sơ tuyển Phương thức ưu tiên tuyển thẳng Đợt 1 năm 2019
Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả sơ tuyển năm 2019 các ngành trình độ đại học của Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng dành cho thí sinh thuộc trường chuyên
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 06/2019

Phòng Sau đại học gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 06/2019 đến ngày 11/05/2019.

Thông tin chi tiết: xem tại đây.

Subscribe to Tuyển sinh