Nhảy đến nội dung
x

Du học luân chuyển campus

 

Chương trình du học luân chuyển campus là chương trình liên kết quốc tế giữa TDTU với các đại học nước ngoài. Sinh viên học giai đoạn đầu tại TDTU (Việt Nam) sau đó chuyển tiếp sang đại học đối tác nước ngoài để hoàn tất giai đoạn còn lại. Thời gian cho từng giai đoạn tùy thuộc vào từng chương trình liên kết. Tốt nghiệp chương trình này, sinh viên có thể nhận được 2 bằng tốt nghiệp cùng lúc (bằng của TDTU và bằng của đại học nước ngoài).

Tại khoa Tài chính-Ngân hàng TDTU, sinh viên có thể chọn các chương trình liên kết sau đây:

1.Chương trình liên kết với Đại học khoa học và ứng dụng Saxion (Hà Lan)

 • Ngành đào tạo: Tài chính và kiểm soát
 • Hình thức liên kết: 3 năm ở Việt Nam, 1 năm ở Hà Lan (3 + 1)
 • Thời gian chuyển tiếp: tháng 8 hàng năm
 • Văn bằng: Bằng cử nhân do Đại học khoa học và ứng dụng Saxion cấp.
 • Tham khảo thông tin của Đại học Saxion: https://www.saxion.edu

2.Chương trình liên kết với Đại học Fengchia (Đài Loan)

 • Ngành đào tạo: Tài chính
 • Hình thức liên kết: 2 năm ở Việt Nam, 2 năm ở Đài Loan (2 + 2)
 • Thời gian chuyển tiếp: tháng 9 hàng năm
 • Văn bằng: Tốt nghiệp chương trình này, sinh viên được cấp 2 bằng đại học: Bằng cử nhân ngành Tài chính-Ngân hàng (TDTU) và Băng cử nhân ngành Tài chính (Đại học Fenghia)
 • Tham khảo thông tin của Đại học Fengchia: http://en.fcu.edu.tw

3.Chương trình liên kết với Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)

 • Ngành đào tạo: Tài chính
 • Hình thức liên kết: 3 năm ở Việt Nam, 1 năm ở Đài Loan (3 + 1)
 • Thời gian chuyển tiếp: tháng 2 và tháng 9 hàng năm
 • Văn bằng: Bằng cử nhân ngành Tài chính do Đại học Lunghwa cấp
 • Tham khảo thông tin của Đại học Lunghwa: https://english.lhu.edu.tw

 

Thí sinh cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ tư vấn hoặc truy cập Website tuyển sinh TDTU.

 

Du học luân chuyển campus