Nhảy đến nội dung
x

Kiểm định

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐÃ NHẬN CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ AUN-QA

Chương trình Cử nhân Tài chính - Ngân hàng được xây dựng vào năm 1998 tại Khoa Kinh  tế. Năm 2006, Bộ môn Tài chính - Ngân hàng được thành lập với tư cách là một bộ phận của Khoa Tài chính Kế toán. Năm 2009, Khoa Tài chính - Ngân hàng tách ra từ Khoa Tài chính Kế toán và trở thành Khoa Tài chính - Ngân hàng. Cũng trong năm này, Khoa đã tuyển được 194 sinh viên và 172 sinh viên đã hoàn thành xuất sắc chương trình. Năm 2013, nội dung của chương trình đã được Hội đồng Khoa học xem xét và sửa đổi. Các thành viên của Hội đồng là các giáo sư, giảng viên đến từ các trường đại học xếp hạng cao của Việt Nam.

Năm 2015, Khoa Tài chính - Ngân hàng đã thiết kế lại chương trình với những cải tiến đáng kể. Dựa trên chương trình giảng dạy của 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới (TOP 100) cùng với các góp ý từ các bên liên quan khác nhau, chương trình Top 100 này được bắt đầu triển khai vào khóa tuyển sinh 2015. 

Chương trình này có sự khác biệt so với các chương trình trước đó với những đặc điểm nổi bật, chẳng hạn như giáo trình 100% bằng tiếng Anh, tập trung vào các kỹ năng mềm và cách tiếp cận giảng dạy theo định hướng nghiên cứu và chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, sinh viên có nhiều cơ hội áp dụng kiến thức của mình thông qua các khóa học tích hợp công việc và thực tập. Chương trình sẽ được cập nhật thường xuyên theo ý kiến đóng góp từ hội đồng khoa học gồm các chuyên gia đầu ngành và các doanh nghiệp có xem xét thực tế tại Khoa. Mục đích chính của việc này là để đảm bảo rằng sinh viên áp dụng lý thuyết vào thế giới thực và do đó có thể tăng khả năng xin được việc làm theo mong muốn. Trong những năm gần đây, trong khoảng 200 sinh viên của Khoa Tài chính - Ngân hàng tốt nghiệp mỗi năm, có 98,15% sinh viên có việc làm trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp.

Để chứng nhận chất lượng của chương trình đào tạo, Khoa tiến hành kiểm định chất lượng chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế - AUN (Asia University Network). Trên cơ sở báo cáo do Khoa tự báo cáo và đánh giá chất lượng chương trình đã và đang triển khai, Tổ chức AUN đánh giá báo cáo này dựa trên những minh chứng mà AUN thu thập thông qua báo cáo nói trên và thông qua quá trình phỏng vấn trực tiếp sinh viên, giảng viên Khoa và các bên liên quan.

Mục đích của báo cáo này nhằm tự đánh giá chương trình đào tạo mà Khoa Tài chính - Ngân hàng đã xây dựng và triển khai. Đầu tiên, Khoa kiểm tra kết quả và những gì đã đạt được bởi chương trình. Thứ hai, Khoa đưa ra các giải pháp để cải thiện chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các bên liên quan. Với tầm nhìn xa của Ban giám hiệu, sự quan tâm của lãnh đạo Khoa, sự phản hồi, đóng góp ý kiến ​​từ các bên liên quan, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ các khoa và các giảng viên trong trường, đặc biệt, với sự đồng hành, hỗ trợ của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng cùng nhóm viết báo cáo AUN của Khoa, Khoa đã hoàn tất Báo cáo tự đánh giá. Báo cáo được trình bày theo khung 11 tiêu chí AUN, hoàn toàn tuân thủ các tiêu chí và quy định của AUN-QA. Khoa đã được Hội đồng đánh giá AUN và Hội đồng công nhận AUN nhau đưa ra những ý kiến ​​đóng góp hữu ích cho Khoa nhằm cải tiến chương trình.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2019, chương trình Cử nhân ngành tài chính ngân hàng của Khoa TCNH – Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã được kiểm định chất lượng thành công theo tiêu chuẩn AUN-QA và nhận chứng chỉ có giá trị 5 năm. AUN-QA là đơn vị đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học ASEAN (Asia University Network). Sinh viên đăng ký vào học các chương trình được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA sẽ dễ dàng tham gia trao đổi hoặc học tập tại các trường đại học khác trong khu vực. Hơn nữa, sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi cho việc làm trên thị trường khu vực và quốc tế.