Nhảy đến nội dung
x

Chương trình Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành kinh doanh và quản lý, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị tài chính - ngân hàng và vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính công, kế toán, thuế, kiểm toán tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm, các công ty đầu tư, dịch vụ tài chính và các tổ chức phi lợi nhuận...; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo. Đồng thời, chương trình trang bị cho học viên khả năng nghiên cứu để có thể đảm nhiệm vị trí giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, có khả năng tiếp tục học bậc tiến sĩ và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

Kế hoạch đào tạo

Chương trình được chia làm 03 nhóm học phần, đào tạo trong 03 học kỳ liên tiếp cụ thể:

 • Học kỳ thứ 1: Học viên học các học phần kiến thức chung, các học phần cơ sở;
 • Học kỳ thứ 2: Học viên học các học phần chuyên ngành tự chọn và chuyên đề nghiên cứu tự chọn;
 • Học kỳ thứ 3: Học viên thực hiện luận văn thạc sĩ trong vòng 6 tháng.

Tuyển sinh 2 đợt: Tháng 06 và tháng 12 hằng năm.

Thời gian đào tạo: 18 – 24 tháng.

Lịch học dự kiến: Thứ 7 và Chủ Nhật.

Nộp hồ sơ trực tuyến tại: http://tuyensinhsaudaihoc.tdtu.edu.vn

 Xét tuyển:

 • Đối tượng là người nước ngoài (tất cả các chuyên ngành);
 • Đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp hoặc tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học công lập còn trong thời hạn 12 tháng;

Các đối tượng trên phải có chứng chỉ Anh văn quốc tế TOEIC 500 điểm (hoặc tương đương) trở lên còn trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển).

Thi tuyển:

 • Áp dụng cho tất cả các đối tượng khác đã tốt nghiệp đại học;
 •  Môn thi: Môn Cơ bản, Cơ sở: thi tự luận 180-240 phút;

Môn Ngoại ngữ: Nghe - đọc - viết: thi trắc nghiệm và tự luận 120 phút, Nói: tối đa 10 phút.

Miễn thi môn ngoại ngữ: Tốt nghiệp đại học trở lên tại cơ sở giáo dục đại học nước ngoài được công nhận, chương trình liên kết; Top 1000 thế giới theo QS, THE; Tốt nghiệp đại học trở lên trong nước chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh; Tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh; Có chứng chỉ tương đương B1, hoặc IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEIC 500 còn thời hạn 2 năm từ ngày dự tuyển.

Điều kiện dự tuyển về văn bằng:

 • Tốt nghiệp đại học ngành đúng với ngành Tài chính – Ngân hàng;

Tốt nghiệp đại học ngành gần bắt buộc phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức, gồm các môn: Kế toán-kiểm toán, Kinh doanh thương mại, quản trị kinh doanh, kinh tế đối ngoại, kinh doanh, Hoặc các ngành/chuyên ngành không có tên nêu trên nhưng có chương trình đào tạo chỉ khác so với chương trình ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng từ 10% - 40% tổng số tiết (hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ). Yêu cầu: có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Khung chương trình đào tạo

Mã số     học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT TH, TN, TL

Phần kiến thức chung

15

   

FL700000

Tiếng Anh

English

10

10 0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3 0

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

2 0

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

30

   

Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

11

   

MS701410

Thống kê kinh doanh

Business Statistics

3

3 0

BA701010

Kinh tế học quản lý

Economics for Management

2

2 0

FB701010

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính

Money, Banking and Financial Markets

3

3 0

FB701020

Tài chính doanh nghiệp/Quản trị tài chính

Financial Management

3

3 0

Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 19 tín chỉ)

19

   

FB701030

Quản trị rủi ro tài chính

Financial Risk Management

2

2 0

FB701040

Phân tích đầu tư

Investment Analysis

2

2 0

FB701050

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Commercial Bank Management

2

2 0

FB701060

Phương pháp định lượng trong tài chính

Quantitative Methods in Finance

2

2 0

FB701070

Đầu tư tài chính

Financial Investment

3

3 0

AC701020

Kế toán quản trị nâng cao

Advanced Managerial Accounting

3

3 0

FB701080

Tài chính công ty đa quốc gia

Multinational finance corporation

2

2 0

FB701090

Tài chính quốc tế

International Finance

2

2 0

FB701100

Chuẩn mực kế toán quốc tế

International Accounting Standards

2

2 0

FB701110

Sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

Mergers and Acquisitions

2

2 0

FB701120

Phân tích chính sách thuế

Tax Policy Analysis

2

2 0

FB701130

Thẩm định giá

Valuations

2

2 0

FB701140

Quản trị ngân hàng

Banking Management

3

3 0

FB701150

Ngân hàng Trung ương

Central Bank

2

2 0

FB701160

Kiểm soát và kiểm toán nội bộ ngân hàng

Control and Internal Auditing for Banks

2

2 0

FB701170

Hệ thống thông tin kinh doanh

Business Information Systems

2

2 0

FB701180

Đạo đức kinh doanh

Business Ethics

3

3 0

FB701190

Phương pháp NCKH ứng dụng trong tài chính

Applied Research Methods in Finance

2

2 0

FB701200

Quản trị rủi ro các định chế tài chính

Risk Management in Financial Institutions

2

2 0
FB701210 Ứng dụng SPSS Reseach Software - SPSS 2 0 2
BA701030 Quản lý dự án Project Management 3 3 0
BA701040 Quản trị chiến lược Strategic Management 3 3 0
FB701260 Kinh tế bảo hiểm Economics for Insurance and Pension 2 2 0
FB701270 Phân tích báo cáo tài chính Financial statement analysis 2 2 0
FB701220 Tài chính hành vi Behavioral finance 2 2 0
FB701230 Chuyên đề 1: Cách mạng công nghiệp 4.0 và ngành tài chính Topic 1: Financial innovation in 4.0 Revolution 1 1 0
FB701240 Chuyên đề 2: Fintech/blockchain Topic 2: Fintech/blockchain 1 1 0
FB701250 Chuyên đề 3: Quản trị tài chính cá nhân Topic 3: Personal Finance Management 1 1 0

Luận văn thạc sĩ

 

15

   

FB701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

   

Tổng cộng

 

60

   

Ghi chú:

LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Thảo luận

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

             = 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành

 

Chính sách học bổng

 Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo:

 • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học.

 Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo:

 • Sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;
 • Giảng viên, viên chức của TDTU trúng tuyển và nhập học.

 Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo:

 • Cựu sinh viên của TDTU trúng tuyển và nhập học;
 • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của các trường đại học công lập khác dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;

Giáo viên các tỉnh đang giảng dạy tại các trường phổ thông, trúng tuyển và nhập học

Thông tin liên hệ

Website: http://grad.tdtu.edu.vn

Email: tssdh@tdtu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng Sau đại học (B002), Đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 3775 5059; (028) 3775 5025

Hotline: 0944314466; 0815463168

Facebook: www.facebook.com/sgs.td