Nhảy đến nội dung
x

Giáo sư nước ngoài

Michael Joseph Dempsey hiện là giáo sư tại khoa Tài Chính Ngân Hàng, Đại học Tôn Đức Thắng. Ông đã từng là giáo sư Tài Chính tại trường Kinh tế, Tài chính và Marketing và đồng thời cũng là trưởng khoa Tài chính tại Đại học RMIT. Giáo sư Dempsey nhận bằng tiến sĩ toán học và vật lí tại Đại học Wales. Trước khi đến RMIT, ông đã làm việc tại các trường đại học hàng đầu như Đại học Monash, Đại học Griffith và Đại học Leeds. Ông cũng có kinh nghiệm làm việc trong ngành khai thác dầu khí tại Ả Rập, Ai Cập và Vương Quốc Anh.

Giáo sư Dempsey đã có 18 bài báo ISI, 22 bài báo Scopus và 2 cuốn sách. Nhiều bài báo của ông đã được xuất bản trên các tạp chí quốc tế hàng đầu như tạp chí Tài chính và Ngân hàng (2), tạp chí Phân tích Tài chính (2), tạp chí Tài chính Kinh doanh và Kế toán (3), Góc nhìn quan trọng về Kế toán (3), tạp chí Quản lý tài sản, Quản lý Tài chính châu Âu (2).

Chuyên môn giảng dạy của ông bao gồm tài chính doanh nghiệp và đầu tư, tài chính quốc tế, quản trị danh mục đầu tư, quản trị rủi ro và hợp đồng quyền chọn. Những nghiên cứu của ông chủ yếu là tìm hiểu sự tương tác giữa rủi ro và lợi nhuận như là một động lực thiết yếu của hành vi thị trường; các ý nghĩa lý thuyết của thuế để định giá cổ phiếu; và việc đưa ra quyết định của doanh nghiệp khi xây dựng xã hội.