Nhảy đến nội dung
x

Trao đổi ngắn hạn

TRAO ĐỔI SINH VIÊN

1. TRAO ĐỔI MỘT HỌC KÌ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐỐI TÁC CỦA TDTU

Khoa Tài chính Ngân hàng mang đến cho SV chương trình học tập trao đổi một học kì hoặc một năm tại các trường đối tác của TDTU và được chuyển đổi tín chỉ.

Các trường đối tác cho chương trình này: axion University (Netherlands), Fengchia Univesrity (Taiwan), Nanhua University (Taiwan), Lunghwa Science and Technology University (Taiwan).

2. TRAO ĐỔI ĐÀO TẠO TẠI TDTU

Đối tượng sinh viên tham dự: Tất cả sinh viên quốc tế.

Ngành học: Tài chính

Nội dung chương trình:

  • Thời gian: 1 học kì hoặc 1 năm
  • Nội dung: 

    - Học tập tại khoa Tài chính Ngân hàng và sau khi hoàn thành chương trình sẽ được quy đổi số tín chỉ tương đương về các trường đại học ban đầu. 

    - Tham gia các hoạt động tình nguyện và giao lưu văn hóa.

    - Giao lưu với sinh viên TDTU thông qua các hoạt động thường nhật cũng như cùng học tập và sinh hoạt với SV TDTU tại ký túc xá hiện đại của trường.

 3. TRẠI HÈ

Đây là chương trình thường niên được tổ chức trong 3 tuần. Bên cạnh các khóa ngắn hạn về văn hóa Việt Nam, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa, các chuyến đi nhằm tìm hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam.