Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi tốt nghiệp tháng 4/2019

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

- Sinh viên xem danh sách thi chính thức trên website undergrad.tdtu.edu.vn trước ngày thi ít nhất 03 ngày để biết ngày, giờ, phòng thi cụ thể
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút.
- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để vào phòng thi.
Trân trọng