Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 04/2018

Lịch thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 04/2018, sinh viên xem chi tiết tại đây:

Môn thi tốt nghiệp:

Đại học chuyên ngành tài chính:

+Môn Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp

+Môn cơ sở: Tài chính tiền tệ

- Đại học chuyên ngành ngân hàng:

+ Môn chuyên ngành: Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

+ Môn cơ sở: Tài chính tiền tệ

Cao đẳng:

+Môn chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

+Môn cơ sở: Tài chính tiền tệ