Nhảy đến nội dung
x

Chương trình chất lượng cao

 

Chương trình chất lượng cao là chương trình giáo dục đại học chính quy của TDTU, giúp sinh đạt được chuẩn đầu ra khác biệt so với Chương trình tiêu chuẩn.

Điểm khác biệt của Chương trình chất lượng cao:

  • 50% các môn học thuộc khối kiến thức ngành/chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trong đó có một số môn học được giảng dạy bởi giáo sư nước ngoài.
  • Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế: Khoa Tài chính-Ngân hàng của TDTU là một trong những nơi đầu tiên của Việt Nam đưa chương trình Chartered Financial Analyst (CFA) vào giảng dạy cho SV bậc đại học. CFA là chứng chỉ quốc tế dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính, ...
  • SV thường xuyên tham gia kiến tập, thực tập tại ngân hàng, công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính lớn để nâng cao nhận thức nghề nghiệp, giúp sinh viên hiểu rõ được yêu cầu thực tế của các công ty, doanh nghiệp đối với ngành Tài chính-Ngân hàng.
  • Học kỳ nước ngoài: sinh viên được tham gia một học kỳ chuyển đổi tại một số đại học nước ngoài có liên kết với TDTU. Chương trình này giúp sinh viên tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, rèn luyện tính tự lập và năng lực hòa nhập trong các cộng đồng đa văn hóa.
  • Tăng cường tiếng Anh: SV được tham gia các lớp học tăng cường tiếng Anh để năng cao kỹ năng; Khóa luận tốt nghiệp làm bằng tiếng Anh.

Đội ngũ giảng viên và phương pháp giáo dục:

  • Đội ngũ GV là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ người nước ngoài hoặc tốt nghiệp từ các đại học nước ngoài, có kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng và kỹ năng tiếng Anh tốt.
  • Phương pháp giảng dạy và đánh giá: áp dụng theo mô hình của các đại học Top 100 thế giới. Sinh viên được tham gia nghiên cứu khoa học, được phát triển tối đa năng lực cá nhân.
  • Cơ sở vật chất hiện đại, sĩ số lớp giới hạn.
  • Sinh viên được phát triển đa dạng các kỹ năng mềm, đặc biệt là các kỹ năng hội nhập toàn cầu.

 

Thí sinh cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ tư vấn hoặc truy cập trang Website tuyển sinh TDTU.

 

Sinh viên ngành tài chính-ngân hàng