Nhảy đến nội dung
x

Chương trình Cử ngân Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Giới thiệu sơ lược về chương trình: Đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Đại học Texas, Mỹ – xếp hạng thứ 36 trong Top 100 các trường tốt nhất thế giới về chuyên ngành Tài chính. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc của chuyên gia phân tích tài chính, phân tích và lập dự án đầu tư, tư vấn, thẩm định giá, tác nghiệp, quản trị tại ngân hàng, quỹ tín dụng, quỹ hỗ trợ vốn, môi giới, tư vấn đầu tư tài chính tại công ty chứng khoán, công ty tài chính, bảo hiểm, cơ quan thuế. Các bậc, hệ đào tạo đang triển khai: Thạc sỹ Tài chính ngân hàng; Đại học hệ chính qui, chất lượng cao và liên kết quốc tế.

Những điểm đặc biệt của chương trình (Special features)

- Chương trình được thiết kế dựa trên tham khảo chương trình của University of Texas at Austin.

- Chương trình giảng dạy có sự tham gia của giáo sư, chuyên gia nước ngoài.

- Các môn khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành sử dụng tài liệu, slide bài giảng và đề thi bằng tiếng Anh theo giáo trình tiên tiến trên thế giới.

- Học phần nghề nghiệp: chương trình có >= 03 học phần nghề nghiệp được tổ chức tại các doanh nghiệp.

- Tiếp cận các môn học liên quan đến nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính.

- Được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp tại phòng Phòng mô phỏng nghiệp vụ Ngân hàng thương mại và Công ty chứng khoán.

- Sinh viên được tham gia nhiều cuộc thi về học thuật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Triển vọng nghề nghiệp:

Cấp chuyên viên: Chuyên viên tín dụng; Chuyên viên đầu tư tài chính; Chuyên viên tài chính tại doanh nghiệp; Chuyên viên tại công ty chứng khoán, quỹ bảo hiểm, công ty bảo hiểm và các định chế tài chính khác; Chuyên viên tư vấn tài chính; Chuyên viên phân tích tài chính; Chuyên viên tài chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (Cục Thuế, Bộ Tài chính, Trường, Viện …);

Cấp chuyên gia và lãnh đạo cấp cao: Chuyên gia trong việc phân tích đưa ra các chiến lược tài chính trong doanh nghiệp; Trưởng phòng Tài chính (CFO), Trưởng phòng tín dụng, thanh toán quốc tế tại các NHTM, Trưởng phòng phân tích tại các công ty CK, Chuyên gia định giá tổn thất, Chuyên gia phân tích rủi ro trong lĩnh vực bảo hiểm… lãnh đạo ở các cấp bậc cao cấp tại các Bộ, Cơ quan Thuế, Viện liên quan đến tài chính của quốc gia.

Thế mạnh vượt trội:

•    Đào tạo thực tế tại doanh nghiệp.

•    Hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

•    Phần lớn các môn học chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh.

•    Sinh viên có nhiều cơ hội thực tập, tham quan, kiến tập thực tế tại các công ty, định chế tài chính lớn trong và người nước, giao lưu văn hóa với các bạn bè quốc tế trên thế giới, …

CHUẨN ĐẦU RA

Kiến thức chung (General Knowledge)

- Áp dụng một cách hệ thống kiến thức về ngoại ngữ, tin học, toán học và kiến thức xã hội phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

- Nắm rõ một cách hệ thống các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, định hướng nghề nghiệp phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

Kiến thức chuyên môn (Professional Knowledge) 

- Áp dụng các kiến thức chuyên ngành liên quan đến tài chính doanh nghiệp (lập kế hoạch tài chính, định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính)

- Áp dụng các kiến thức chuyên ngành liên quan đến tài chính ngân hàng (Huy động và sử dụng nguồn, quản trị tín dụng, nghiệp vụ thanh toán, đầu tư tài chính)

- Lựa chọn các phương pháp nghiên cứu khoa học trong tài chính phù hợp để thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế tài chính.

Kỹ năng chuyên môn (Professional Skills)

- Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp phục vụ cho việc đưa ra các quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định phân phối

- Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp để đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh, làm cơ sở cho đánh giá hiệu quả tài chính.

- Phát hiện và đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro tài chính tại doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng.

- Thẩm định giá trị tài sản, giá trị chứng khoán, giá trị dự án đầu tư, giá trị doanh nghiệp.

- Phát triển khả năng tìm kiếm, thu thập dữ liệu và sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu để hoàn thành các đề tài khoa học được đăng trên các kỷ yếu, tạp chí trong và ngoài nước.

Kỹ năng chung (General skills)

Có khả năng làm việc nhóm và khả năng phản biện vấn đề; giao tiếp hiệu quả thông qua viết, trình bày, thảo luận và sử dụng Tiếng Anh tốt trong tài chính.

Thái độ và ý thức xã hội (Attitude and awareness)

Có tinh thần trách nhiệm với công việc của bản thân và tập thể; ý thức trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội; có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến; ý thức học tập suốt đời.

Điều kiện tốt nghiệp (Progression points)

Sinh viên tốt nghiệp đại học Chương trình tiêu chuẩn Ngành Tài chính – Ngân hàng phải đạt đủ chuẩn đầu ra mà Nhà Trường đã công bố về kiến thức chung, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ, ý thức xã hội. Sinh viên phải hoàn thành số môn học để đáp ứng tiêu chí chuẩn đầu ra từ mức 5 điểm trở lên và phải đạt đủ số tín chỉ của chương trình (134 tín chỉ); đạt chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đươngtrong thời gian còn hiệu lực; đạt chứng chỉ tin học MOS quốc tế theo quy định hiện hành của TDTU; đạt điểm đánh giá kết quả hoạt động ngoại khóa toàn khóa học khi xét tốt nghiệp theo quy định và được ghi nhận vào Bảng điểm kết quả học tập khi người học tốt nghiệp ra Trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo bao gồm hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.