Nhảy đến nội dung
x

Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả trúng tuyển theo điểm thi THPT 2020

Ngày 05/10/2020, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã thông báo kết quả trúng tuyển năm 2020, phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2020.

Cách tính điểm trúng tuyển:

Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp tương ứng của từng ngành), cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo thang điểm 40, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Điểm chuẩn:

1.Chương trình tiêu chuẩn:

-Nhóm trên 35,00 điểm gồm hai ngành: Marketing và  Kinh doanh quốc tế (cùng 35,25 điểm).

-Nhóm từ 30,00 đến dưới 35,00 gồm các ngành: Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành), Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch), Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực), Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn), Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật, Dược học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Thiết kế đồ họa.

-Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn từ 23,00 đến dưới 30,00

-Cùng chương trình tiêu chuẩn nhưng học 2 năm đầu ở Cơ sở Nha Trang/ Bảo Lộc, điểm trúng tuyển cho các ngành ở mức 25,00 và 26,00 điểm.

2.Chương trình chất lượng cao:

-Các ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực), Marketing và  Kinh doanh quốc tế cùng có điểm chuẩn 33,00 điểm.

-Nhóm từ 30,00 đến dưới 33,00 bao gồm các ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn),  Khoa học máy tính và Kỹ thuật phần mềm.

3.Chương trình đại học bằng tiếng Anh:

Ngoài điều kiện tiên quyết về tiếng Anh đầu vào, điểm chuẩn của các ngành tập trung ở mức 24,00 và 25,00 điểm.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Xác nhận nhập học:

-Tra cứu danh sách trúng tuyển trên website: https://tracuuxettuyen.tdtu.edu.vn

-Từ ngày 06/10/2020 đến 17h00 ngày 10/10/2020: Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 về Trường đại học Tôn Đức Thắng để xác nhận nhập học.

-Từ ngày 06/10/2020 đến 17h00 ngày 11/10/2020: Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Cơ sở Quận 7) hoặc tại Cơ sở Nha Trang (thí sinh trúng tuyển vào chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang), Bảo Lộc (thí sinh trúng tuyển vào chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc).

Xét tuyển đợt bổ sung:

TDTU dự kiến xét tuyển đợt bổ sung (đăng ký xét tuyển từ 15/10/2020 -17/10/2020) đối với một số ngành như sau:

-Chương trình tiêu chuẩn: Toán ứng dụng, Thống kê, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Bảo hộ lao động, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Golf.

-Chương trình chất lượng cao: Thiết kế đồ họa, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật xây dựng.

-Chương trình đại học bằng tiếng Anh: Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch), Tài chính ngân hàng, Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế), Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng.

-Chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở Nha  Trang: Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành), Kế toán, Luật, Kỹ thuật phần mềm.

-Chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc: Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch), Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn), Kỹ thuật phần mềm, Ngôn ngữ Anh.

-Chương trình du học luân chuyển campus (liên kết quốc tế): tất cả các ngành

Xem thông báo xét tuyển đợt bổ sung tại website: https://admission.tdtu.edu.vn