Nhảy đến nội dung
x

Chương trình cử nhân Chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng

Giới thiệu chương trình

Chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng đào tạo cử nhân có phẩm chất đạo đức, chính trị và sức khỏe tốt. Nội dung chương trình cử nhân chất lượng cao được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của các trường đại học, viện hàng đầu thế giới; nhu cầu của thị trường lao động; gắn kết lý thuyết với thực tiễn; kết hợp kiến thức chuyên môn và chuyên ngành với rèn luyện kỹ năng thực hành; chú trọng đến các kỹ năng mềm và thực tập doanh nghiệp; xây dựng ý thức tự học, tự nghiên cứu giúp sinh viên rèn luyện và hoàn thiện các phẩm chất nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng được nhu cầu làm việc đa dạng của thị trường lao động chất lượng cao trong và ngoài nước.

Tốt nghiệp cử nhân chất lượng cao sinh viên có đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng mềm quản lý công việc, có thể đảm nhận được công việc liên quan tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ, các Trung tâm/Viện/Phòng nghiên cứu và quản lý nghiên cứu về kinh tế; các trường đại học trong và ngoài nước,…

Điểm khác biệt của chương trình

Chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn kiến thức của trường đại học Texas Austin, Mỹ một trong những trường đại học Top 100 của thế giới theo QS Ranking (Xếp hạng 36 trong Top 100 trường của thế giới về chuyên ngành Tài chính) và Viện CFA - Chartered Financial Analyst.

Trên 50% các môn học thuộc khối kiến thức ngành/chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trong đó có một số môn học được các Giáo sư của những trường đại học từ các Quốc gia trên thế giới về giảng dạy.

Chứng chỉ nghề nghiệp quốc gia/quốc tế: Khoa TCNH – ĐH Tôn Đức Thắng là một trong những khoa chuyên ngành Tài chính đầu tiên tại Việt Nam đưa chương trình CFA vào giảng dạy. CFA – Chartered Financial Analyst là một chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính.
Thường xuyên tham gia kiến tập, thực tập tại ngân hàng, công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính lớn. Nội dung tham quan: nâng cao nhận thức nghề nghiệp cho sinh viên, giúp cho sinh viên hiểu rõ được yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp đối với ngành Tài chính – Ngân hàng, thực hành thực tế tại doanh nghiệp.

Tham gia học 1 học kỳ hoặc học kỳ cuối tại nước ngoài: sinh viên được tham gia 1 học kỳ chuyển đổi tại một số trường đại học nước ngoài có liên kết với Đại học Tôn Đức Thắng. Chương trình này giúp sinh viên tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, rèn luyện tính tự lập và hòa nhập trong các cộng đồng đa văn hóa.

Có các lớp học tăng cường tiếng Anh nhằm trang bị khả năng sử dụng tiếng Anh cho các bạn sinh viên sau khi ra trường.

Khóa luận tốt nghiệp làm bằng tiếng Anh.

Chương trình đào tạo:

Trên cơ sở chương trình đào tạo Top 100, chương trình được thiết kế dựa trên tham khảo chương trình của Đại học Texas, Austin, Mỹ (hạng 36 trong Top 100 trường theo xếp hạng QS Ranking) và Viện CFA - Chartered Financial Analyst.

Giảng dạy bằng tiếng Anh:

- Tỷ lệ giảng dạy bằng tiếng anh của các môn học do khoa giảng dạy đạt mức 50% trở lên.

- 100% giáo trình, tài liệu giảng dạy, slide bài giảng bằng tiếng anh. (trừ một số tài liệu tham khảo trong nước và slide thực hành).

Đội ngũ giảng viên:

- 100% giảng viên tham gia có trình độ từ ThS trở lên và có năng lực NCKH, đáp ứng điều kiện giảng dạy bằng tiếng Anh.

- GV khối kiến thức lý thuyết ngành/chuyên ngành: TS trở lên hoặc có chức danh GS/PGS hoặc NCS/thạc sỹ tốt nghiệp nước ngoài; chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam;…

- Giảng viên cố vấn/Giảng viên chủ nhiệm là các thầy cô đã tốt nghiệp nước ngoài hoặc có năng lực tiếng anh.

Kỹ năng mềm:

Sinh viên được rèn luyện nhiều kỹ năng mềm nhằm năng cao kỹ năng và khả năng áp dụng của người học sau khi ra trường như:

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng dự báo và lập kế hoạch.

- Kỹ năng đánh giá, phân tích lợi nhuận và rủi ro.

- Kỹ năng quản trị trong doanh nghiệp.

- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, giao tiếp, ứng xử.

- Kỹ năng phát triển bền vững.

Chứng chỉ nghề nghiệp Quốc tế:

Giảng dạy chứng chỉ quốc tế CFA level 1

Nghiên cứu khoa học:

Hàng năm, mỗi giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy học phần lý thuyết ngành và chuyên ngành của CTCLC phải có tối thiểu 01 công trình NCKH (bao gồm bài báo trong nước, bài báo hội thảo và bài báo đăng trên tạp chí quốc tế) được công bố hoặc được nghiệm thu có nội dung liên quan đến ngành ĐTCLC.

Chuẩn đầu ra:

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương

- Tin học:  Chứng chỉ MS Word ≥ 750 

                  Chứng chỉ MS Excel ≥ 750 

                  Chứng chỉ MS Power point ≥ 750 

Học phần tốt nghiệp:

Khóa luận viết bằng tiếng Anh. Đối với khóa luận tốt nghiệp viết bằng tiếng Anh yêu cầu đi sâu vào nội dung chuyên ngành, ứng dụng vào một tình huống/định chế tài chính cụ thể, tập trung chuyên sâu vào nghiên cứu định lượng/ áp dụng những kiến thức đã học trong môn học CFA để phân tích và làm báo cáo.

Kiến tập, thực tập, chuyên đề:

Thực hành, thực tập … tại doanh nghiệp: được thực hiện trong Chuyên đề hướng nghiệp 1- HK 1; Thực tập nghề nghiệp-HK 4. Sinh viên được sắp xếp để được tìm hiểu tại một số định chế tài chính cụ thể: Ngân hàng, Công ty bảo hiểm, Công ty chứng khoán...Đồng thời khoa TCNH phối hợp tổ chức tiếp nhận sắp xếp cho sinh viên thực hành một số nghiệp vụ cụ thể như: tư vấn khách hàng, phân tích hồ sơ, định giá tài sản đảm bảo...Với quy mô sinh viên lớp ít của chương trình và đội ngũ lớn các doanh nghiệp thân hữu của khoa TCNH sẽ đảm bảo sinh viên được tiếp cận các công việc từ đơn giản (Chuyên đề hướng nghiệp 1) đến chuyên sâu (Thực tập nghề nghiệp - HK4) theo lộ trình học tập.

Mời cán bộ, chuyên gia, doanh nghiệp tham gia giảng dạy chuyên đề: với độ ngũ chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, hiện là cán bộ quản lý cấp cao tại các Doanh nghiệp thân hữu của Khoa TCNH (Ngân hàng, công ty Bảo hiểm, công ty Tài chính, công ty chứng khoán...), sẵn sàng hỗ trợ sinh viên TĐT tiếp cận thực thế thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề được tổ chức tại TĐT đồng thời phối hợp với việc giới thiệu, hướng dẫn và thực hành tại doanh nghiệp để sinh viên có khả năng tiếp cận công việc nhanh sau khi ra trường, nội dung này được thực hiện trong Chuyên đề hướng nghiệp 2- HK 2.

Mời cán bộ quản lý cấp cao và chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng báo cáo chuyên đề ít nhất 1 lần/ năm học.

Qui mô lớp học:

- Lớp lý thuyết không quá 40 SV

- Lớp thực hành không quá 25 SV

Cơ sở vật chất:

- Phòng học đặc thù của Trường

- Học phòng học tại TT Đào tạo quốc tế

- Được học tại các phòng học có chất lượng tốt nhất

Văn bằng tốt nghiệp:

- Văn bằng tốt nghiệp đại học chính qui.

- Bảng điểm tốt nghiệp Chương trình đào tạo chất lượng cao.

* Mọi thông tin chi tiết: Mọi thông tin tuyển sinh quý phụ huynh, học sinh có thể tham khảo tại địa chỉ http://tuyensinh.tdtu.edu.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp với Khoa Tài chính ngân hàng, trường đại học Tôn Đức Thắng theo hotline: (84-028) 37755025 để biết thêm thông tin.