Nhảy đến nội dung
x

Thông báo xử lý quá hạn hệ chính quy tháng 10/2017

Danh sách sinh viên quá hạn, xem tại đây:

Sinh viên có tên trong diện xử lý quá hạn, liên hệ khoa từ ngày : 18/10-08/11/2017 (Văn phòng khoa: B003)

Quá thời gian trên, nếu khoa không nhận được phản hồi từ sinh viên, khoa sẽ tổng hợp xử lý theo quy định

Trân trọng