Nhảy đến nội dung
x

Khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng

Ngày 25 tháng 03 năm 2021, Khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 6 học viên cao học của khoa.

Tất cả 6 đề tài luận văn thạc sĩ đều đã được học viên bảo vệ thành công. Khoa TCNH đến nay đã có 104 học viên hoàn thành khoá học, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.