Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh tiến sĩ năm 2021 như sau:

1. Tuyến sinh chương trình tiến sĩ trong nước

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 06 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh với các thông tin như sau:

#

Mã ngành Chuyên ngành Khoa chuyên môn Chỉ tiêu
1 9340101 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 05
2 9340301 Kế toán Kế toán  05
3 9480101 Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 05
4 9580201 Kỹ thuật xây dựng  Kỹ thuật công trình 05
5 9460107 Khoa học tính toán Viện khoa học tính toán 05
6 9520201 Kỹ thuật điện Khoa Điện - Điện tử  05

 

2. Tuyển sinh tiến sĩ chương trình Sandwich

2.1. Trường đại học kỹ thuật Ostrava:
a.    Tin học (Informatics);
b.    Công nghệ viễn thông (Communication Technology) ;
c.    Toán tính và toán ứng dụng (Computational and Applied Mathematics) ;
d.    Máy và thiết bị điện (Electrical Machines, Apparatus and Drives);
e.    Năng lượng điện (Electrical Power Engineering);
f.    Điện tử (Electronics);
g.    Điều khiển học kỹ thuật (Technical Cybernetics);
h.    Lý thuyết kết cấu (Theory of Construction);
i.    Địa kỹ thuật (Geotechnics);
j.    Xây dựng và kỹ thuật đô thị (Municipal Engineering and Construction);
k.    Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp (Fire Protection Engineering and Industrial Safety).


2.2. Trường đại học Tomas Bata:
a.    Quản trị và kinh tế (Management and Economics);
b.    Tài chính (Finance);
c.    Điều khiển tự động và tin học (Automatic Control and Informatics);
d.    Tin học kỹ thuật (Engineering Informatics).
3. Trường đại học hóa công nghệ Praha:
a.    Hóa sinh (Biochemistry);
b.    Vi sinh học (Microbiology);
c.    Công nghệ sinh học (Biotechnology);
d.    Hóa và phân tích thực phẩm (Food Chemistry and Analysis);
e.    Công nghệ thực phẩm (Food Technology);
f.    Hóa môi trường và công nghệ (Environmental Chemistry and Technology).

 Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo thêm tại đây: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-tien-si