Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên đã hoàn thành các môn trong chương trình đào tạo và đã dự thi tn đợt t.7/2017

Được sự phê duyệt của Ban Giám hiệu về việc tạo điều kiện cho sinh viên thi rớt tốt nghiệp đợt tháng 7/2017, đã hoàn thành CTĐT có thể tốt nghiệp đợt tháng 9/2017

Phòng Đại học thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên,sinh viên xem chi tiết tại đây:

Danh sách sinh viên xem chi  tiết tại đây:

Thông báo về việc đăng ký môn học bổ sung trong hk1/2017-2018 với sinh viên khóa tuyển sinh 2017
Thông báo về việc đăng ký môn học bổ sung trong hk1/2017-2018 với sinh viên khóa tuyển sinh 2017
Thông báo đkmh bổ sung môn anh văn trong hk dự thính 1/2017-2018
Thông báo đkmh bổ sung môn anh văn trong hk dự thính 1/2017-2018
Hướng dẫn nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và học bổng hội khuyến học, học bổng con cán bộ công đoàn, năm học 2017-2018
Hướng dẫn nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và học bổng hội khuyến học, học bổng con cán bộ công đoàn, năm học 2017-2018
Thông báo nhắc nhở về quy định học Học phần anh văn cuối cùng
Quy định học Học phần anh văn cuối cùng
Nhận bằng tốt nghiệp tháng 1/2018
Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 1/2018