Nhảy đến nội dung
x
Thông báo xét tuyển chương trình liên kết quốc tế năm 2018 - Đợt bổ sung

Hội đồng tuyển sinh Chương trình liên kết Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo xét tuyển bổ sung các chương trình liên kết (hình thức cấp song bằng và đơn bằng) năm 2018 theo 2 phương thức như sau:

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 09/2018 - đợt chính thức

Căn cứ theo kế hoạch tốt nghiệp tháng 09/2018, căn cứ theo danh sách sinh viên đăng ký dự xét tốt nghiệp

Phòng Đại học xét danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 9/2018 đợt chính thức

Sinh viên ngành 1 xét đề nghị tốt nghiệp xem chi tiết file đính kèm tại đây:

Sinh viên ngành 1 nợ môn, xem chi tiết tại đây:

Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2018-2019 đợt 2
Thông báo nộp học phí
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ tháng 12 năm 2018

Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ độ thạc sĩ tháng 12 năm 2018. Xem chi tiết tại đây

Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng SAIGONBANK

Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng SAIGONBANK. Xem chi tiết rại đây